Sprid kunskap om totalförsvaret fram till jul | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Sprid kunskap om totalförsvaret fram till jul

Bilderna till kalendern har gjorts av Annika Nyberg, Motiv Reklam & Marknadsföring

Att sprida kunskap om vårt gemensamma totalförsvar är en grundläggande uppgift för oss lottor. I årets julkalender på instagram får du information om vårt totalförsvar. Gör en insats fram till jul genom att dela den informationen med andra.

I lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt står i första paragrafen att totalförsvaret är en angelägenhet för hela befolkningen. Vi har alla ett ansvar att delta i försvaret av vårt land och de värden vi vill bevara. Det är en insats som kommer kräva en personlig insats av oss alla. Tillsammans utgör vi grunden för ett starkt motstånd.

Som medlem i en frivillig försvarsorganisation har vi en extra viktig uppgift i att sprida information om totalförsvaret. Vi bidrar var och en till att öka försvarsviljan. Med kunskap är vi bättre rustade att kunna stå upp för vårt samhälles gemensamma värderingar. 

I årets julkalender på instagram hjälps vi åt att öka kunskapen om vårt totalförsvar. I och med pandemin har vi inte kunna möta allmänheten som vi brukar men med julkalendern vill vi ge dig en utmaning att göra en aktiv insats genom att dela kunskapen med andra i din omgivning. Berätta informationen bakom varje dags lucka för minst en person. Tillsammans gör vi en stor informationsinsats som avslut på året.

Ladda ner julkalenderbladet nedan och skriv ut. Sätt upp den och kryssa för varje dag som du pratat om informationen bakom luckan med minst en person. Ju fler du pratar med, desto fler får kunskapen. Informationen bakom varje lucka finns tillgängligt från kl 7.00 varje dag på Svenska Lottakårens instagram.

Tack för din insats!

a4_julkalender_2020.pdf

Ladda ner