Stabspersonal till Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) beredskapsorganisation | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Stabspersonal till Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) beredskapsorganisation

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) lyder under regeringen och tillhör Miljödepartementets ansvarsområde och har ett samlat ansvar inom områdena strålskydd och kärnsäkerhet, och arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden.

Vid en krissituation med utsläpp av radioaktiva ämnen aktiveras den nationella strålskydds-beredskapen. Där har myndigheter, beredskapslaboratorier, kärnteknikföretag och andra organisationer bestämda uppgifter. I dag har SSM stöd av personer från flera frivillig-organisationer från Svenska Lottakåren, Bilkåren eller Svenska Blå Stjärnan i sin gräs-provarorganisation.

SSM har nu behov av att utöka stödet från Svenska Lottakåren till myndighetens beredskaps-organisation, och söker lottor som vill teckna avtal och är utbildad inom stabs- eller Ledningsstöd, både inom de civila eller militära utbildningsvägarna, eller har erfarenhet av administrativt arbete inom det civila. Observera att då du kommer att skriv avtal med SSM, kan du inte ha ett gällande militärt avtal med t.ex. Hemvärnet parallellt. Notera även att du kommer att säkerhetsprövas då du kan komma i kontakt med säkerhetsklassad information.

Då SSM har till uppgift att skydda människor och miljö från följderna av strålningsolyckor, har myndigheten beredskap dygnet runt alla dagar om året, för att hantera händelser som exempelvis kärntekniska olyckor och olyckor vid transporter med radioaktivt material. Då myndigheten har kort inställelsetid vid en eventuell kärnteknisk eller nukleär händelse och SSM:s ledningscentral ligger i Stockholm, söker vi främst lottor som bor i Stockholms län, Mälardalsregionen eller i Uppsala län.

Grundkrav: utbildad inom stab-, samband eller ledningsstöd, inom den civila eller den militära utbildningsvägen alternativt motsvarande civil kompetens, erfarenhet av administrativt arbete, kunskap och förståelse om en stabs organisation, funktion och arbetssätt.

Förkunskapskrav: God datavana (hantera Office-paket eller motsvarande, E-post och Internet). Personliga egenskaper så som stresstålighet, flexibilitet och god samarbetsförmåga är önskvärda.

Efter intern utbildning på SSM kommer du att ha kunskaper i att stödja beredskapsorganisationen med administrativt stabsarbete. Ett första utbildningstillfälle kommer att genomföras under en helg i september 2013. Efter en grundläggande utbildning kommer det att finnas tillfälle att delta i en övning under hösten/vintern 2013 i SSMs ledningscentral.

Är du intresserad av att skriva avtal med SSM och tjänstgöra i myndighetens beredskaps-organisation anmäl ditt intresse på Svenska lottakårens hemsida under utbildningar senast den 31 mars 2013. Klicka på länken: http://www.svenskalottakaren.se/start/utbildning/krisberedskap för anmälan. Observera att efter att ansökningstiden gått ut kommer det att genomföras en uttagningsprocess i SSMs försorg.

Har du frågor om uppdraget ring gärna till Hanna Ölander Gür på telefon 08-799 42 39 som arbetar med SSM:s krisorganisation eller till Annica Emtegård på telefon 08-799 43 44 som är kårchef i Stockholms marinlottakår och också arbetar på SSM så berättar vi mer om uppdraget.