Stärkt krisberedskap under 2014 menar MSB | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Stärkt krisberedskap under 2014 menar MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har publicerat en rapport med uppföljning av anslaget 2:4 för verksamhet under 2014. Anslaget finansierar projekt och uppdrag vid myndigheter, länsstyrelser och frivilliga försvarsorganisationer för att stärka samhällets krisberedskapsförmåga.

Om de frivilliga försvarsorganisationerna säger MSB att "MSB gör bedömningen att uppdragen sammantaget har lett till att stärka samhällets samlade krisberedskapsförmåga genom att bidra med utbildad personal som förstärkningsresurs vid inträffade händelser."

Under 2014 fick Svenska Lottakåren uppdragsmedel för att genomföra Grundläggande ledarskap och När det oväntade händer - Stärk dig själv och hjälp andra.

Läs hela rapporten: Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap och inriktning för 2016