Stolt över ett år fyllt av utmaningar och insatser

Trots fortsatt pandemi och stora utmaningar för Svenska Lottakåren och andra frivilligorganisationer, ser rikslottachef Heléne Rådemar tillbaka på 2021 med både stolthet över det som gjorts, och tillförsikt om framtiden.

Publicerad 14 december 2021

Både 2020 och 2021 har inneburit stora utmaningar för frivilligorganisationerna, samtidigt som de verkligen har fått arbeta med mycket av det som är deras syfte – att bistå vid kriser och samhällsstörningar. Bland annat har kårerna arbetat som vaccinationsvärdar och med att handla mat till äldre och personer i riskgrupper.

– Jag är väldigt stolt över att organisationen med lottakårer och alla funktionärer så lojalt och plikttroget har arbetat vidare trots alla utmaningar, då vi inte har kunnat genomföra vår verksamhet så som det är tänkt. Alla har varit oerhört kreativa i att hitta lösningar, och vi har bevisat att vi kunnat gå ut i insats och samtidigt hålla organisationen igång, säger Heléne Rådemar.

Utmaningen att inte kunna träffas fysiskt ser Heléne som den största utmaningen, eftersom verksamheten bygger väldigt mycket på det.

– Vi har fått ställa in aktiviteter, medlemmar som velat gå utbildningar har tvingats avstå, så vi har behövt jobba med att hålla motivationen uppe och ha verksamhet igång i den mån det varit möjligt. Att stå i ett fältkök går ju inte, men tack vare våra fantastiska instruktörer har till exempel vissa teoridelar av befattningsutbildningar kunnat genomföras digitalt.

Snabb digital omställning

En av nycklarna till att kåren ändå har lyckats hålla saker rullande har varit en snabb omställning till digitala verktyg och lösningar, menar Heléne Rådemar.

– Vi har haft lottor som varit digitala lottakompisar och hjälpt dem som behövt stöd, kansliet varit fantastiska på att tillhandahålla verktygen och ordna digitala möten. Vi har också haft medlemmar som ringt och skickat brev till varandra för att checka av varandra och hur vi mår.

Den digitala omställningen har samtidigt varit det som bidragit mest till Svenska Lottakårens utveckling under året, säger Heléne.

– Vi har tagit till oss nya sätt att arbeta som jag tror kommer att bestå, där den digitala mötesplatsen blir ett komplement till den fysiska. Det gör att vi ibland kan skapa effektivare möten och utbildningar där vissa delar kan göras digitalt. Men fysiska möten kan aldrig ersättas helt.

Ökat intresse för att engagera sig

Restriktionerna har gjort det svårare att rekrytera medlemmar, men pandemin har å andra sidan lett till ett ökat intresse för att engagera sig.

– Det är ingen jättetillströmning av nya medlemmar, men vi har sett ett stort intresse för att hjälpa till. Då behöver man genomgå utbildning, eftersom det är det som är vår styrka – att vi är utbildade och övade, vana att gå in och bistå vid skogsbränder, översvämningar och andra kriser. Människor får upp ögonen för oss när det uppstår kriser eller stora hot i omvärlden. När det militära försvaret nu återuppbyggs och det finns mångfasetterade hot mot vår säkerhet, då pratar man mer om de här frågorna och det ger ett ökat intresse, säger Heléne Rådemar.

Apropå det militära försvaret lyfter rikslottachefen gärna fram frivilligorganisationernas betydelse för totalförsvaret.

– Vi behöver ett totalförsvar som engagerar medborgarna och har ett brett stöd. Det är en förutsättning för att visa att vi är beredda att försvara fred, frihet, demokrati, mänskliga rättigheter och att göra insatser. I en frivillig försvarsorganisation får du en konkret möjlighet att omsätta engagemanget. Du utvecklas, utbildas, får öva, får en plats att göra insatser på ett organiserat sätt. Ju fler medborgare som vill vara med och utbilda sig för att göra insats, desto starkare och bredare blir försvarsviljan och grunden för vårt totalförsvar. Därför är medlemskapet och engagemanget i våra kårer så viktigt.

Även om frivilligorganisationernas verksamhet bygger på att just utbilda sig, öva och delta i insatser, till skillnad mot många andra organisationer där många medlemmar ”bara” bidrar med medlemsavgift, understryker Heléne att alla medlemmar är viktiga.

– Vi är otroligt beroende även av dem som är med och stödjer oss, till exempel äldre medlemmar som kanske inte orkar gå ut i insats. De är ytterligare en röst för totalförsvaret och bidrar till verksamhet med sin medlemsavgift. Försvarsmakten har givetvis en förväntan på att vi ska uppfylla uppdragen som vi tar på oss, men ur folkförankringssyfte betyder varje människa väldigt mycket, inte minst våra funktionärer som gör ett fantastiskt arbete.

Önskningar inför 2022

Precis som vi alla, önskar Heléne Rådemar att vi hade haft en avklingande pandemi och kunnat se fram emot ett nytt, mer normalt år med fysiska möten och återgång till ordinarie verksamhet.

– Men så är det tyvärr inte, så nu gäller det att hålla ut. Det jag önskar mig är att få fortsätta ha förtroendet att leda den här organisationen och motivera våra medlemmar att fortsätta det ovärderliga arbete som de gör. Jag ser också fram emot att möta medlemmar när det är möjligt.

Heléne Rådemar avslutar med en hälsning inför jul, både till Lottakårens alla medlemmar och till alla andra:

– Jag vill sända ett stort varmt tack för alla insatser under året, med en förhoppning att alla känner att de varit behövda och kommer att behövas framöver, att ert medlemskap är så värdefullt. Avslutningsvis önskar jag alla en god jul och ett gott nytt år, med återhämtning för att komma tillbaka till 2022. Men pandemin är inte över, så var försiktiga och ta hand om varandra!

Text: Eva Jönsson, Copyfabriken