Svenska Lottakåren deltar på Almedalsveckan

Almedalsveckan är världens största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor och genomförs i år 3 till 7 juli.

Publicerad 15 juni 2022
Hustak i Visby
Fotograf:
Michael Odelberth, Unsplash

Svenska Lottakåren finns på plats för att ta del av samtalet inom de områden som rör vår verksamhet. Det är också ett bra tillfälle att möta våra uppdragsgivare och politiker.

På plats från riksförbundet är rikslottachef Heléne Rådemar, vice ordföranden Eva Nolsäter och Ewa Larsson, generalsekreterare Anna Nubäck och uppdrags- och utbildningsstrateg Anna Katz.

Svenska Lottakåren deltar i flera aktiviteter under måndag 4 juli:

 • 13:00 - Kris efter kris - hur ska civilsamhället orka?, arrangör MUCF
 • 15:20 - Försvarsvilja ur ett frivilligperspektiv (se det live eller i efterhand på YouTube), arrangör Frivilliga försvarsorganisationers samarbetskommitté, FOS

  Kriget som nu pågår i Ukraina visar att vi aldrig kan ta vår fred, frihet och demokrati för given. Vilken betydelse har folkförankring och försvarsvilja för vårt lands försvarsförmåga? De frivilliga försvarsorganisationerna har som uppgift att öka kunskapen om totalförsvaret i samhället. Kriget har väckt ett enormt engagemang bland det svenska folket att frivilligt bidra till Sveriges försvar. Totalförsvaret är i stark tillväxt och Sverige har tillsammans med Finland sökt medlemskap i NATO. Har frivilligheten och de frivilliga försvarsorganisationerna någon plats i det militära och det civila försvaret i framtiden? 

  Medverkande 
  Charlotte Petri Gornitzka, Generaldirektör, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
  Henrik Landerholm, Generaldirektör, Myndigheten för psykologiskt försvar
  Mats Ström, Kommunikationsdirektör, Försvarsmakten
  Heléne Rådemar, Ordförande, Frivilliga försvarsorganisationers samarbetskommitté

  Seminariet är en del av Säkerhet och Försvar: Arena för öppen debatt, som samlar seminarier på temat krisberedskap, försvar och säkerhet i ett gemensamt forum i Almedalen.

Även om du inte är på plats i Almedalen kan du följa många av aktiviteterna via Almedalen Play och vi tipsar om:

Läs mer om Almedalsveckan och utforska programmet.