Svenska lottans dag - vi uppmärksammar insatserna under pandemin | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Svenska lottans dag - vi uppmärksammar insatserna under pandemin

Idag firar vi Svenska lottans dag och i år vill vi särskilt uppmärksamma allt arbete som medlemmar, kårer och funktionärer gjort under pandemin. Oavsett om du deltagit i en insats eller inte, är Svenska lottans dag en dag att vara extra stolt över att du tagit beslutet att vara medlem och på så vis tar ställning för att försvara vårt samhälle och de värderingar det vilar på.

Det är ett fantastiskt arbete som lottor över hela landet har gjort under pandemin, och fortsätter göra. Vi har hjälpt till att informera, delat ut munskydd, handlat mat till grannar och människor i riskgrupp, visat vägen till de som ska bli vaccinerade, schemalagt personal och samordnat med regioner och andra frivilliga krafter. Vi har tagit nytta av de kunskaper vi fått med oss som lottor och med stor lojalitet har vi ställt upp när samhället har behövt vår hjälp.

Generalsekreterare Anna Nubäck och rikslottachef Heléne Rådemar skickar en hälsning till alla lottor:

Rapport - Svenska Lottakårens insatser under covid-19 pandemin

Idag riktar vi ljuset mot detta fantastiska arbete som gjorts under pandemin genom att släppa en rapport. Med rapporten vill vi visa på de insatser som gjorts och som alla lottor kan känna stor stolthet över. Rapporten är på inget sätt heltäckande utan en sammanställning av de rapporter som lokala lottakårer skickat in till riksförbundet. Pandemin är ännu inte över och flera insatser fortgår. Du kan ladda ner rapporten längst ner på sidan.

Vi har också som organisation gjort en stor omställning när vi på grund av pandemin inte kunde träffas tillsammans som vi är vana vid. Vi har lärt oss att träffas digital och dessutom genomfört en riksstämma. Vi har under pandemin visat att vi tar ansvar för varandra, organisationens demokratiska arbete och vårt samhällsuppdrag. Vi har samarbetat för att lära av varandra och tillsammans med andra ge det stöd som samhället har behövt. Vi har hittat nya vägar för att träffas och se möjligheter som vi kommer kunna dra lärdom av även efter pandemin. 

I 97 år har vi som organisation arbetat och bidragit till vårt gemensamma totalförsvar. Tack för att du är medlem och var stolt över att du bidrar till vårt gemensamma totalförsvar. Passa på att berätta för dem du träffar i din vardag om varför du är lotta och hur vi i Svenska Lottakåren arbetar för att skapa ett tryggare och säkrare samhälle.

svenska_lottakaren_-_rapport_svenska_lottans_dag_2021.pdf

Ladda ner