Sverige behöver vår kunskap och engagemang! | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Sverige behöver vår kunskap och engagemang!

Folkförankring och de frivilliga försvarsorganisationerna inför försvarsbeslutet 2015

Vi lever i en värld där otryggheten ökar, både i omvärlden och här hemma. Kriser och konflikter hotar demokratin och de mänskliga rättigheterna. Det är helt nödvändigt att vi medborgare engagerar oss för att tillsammans skydda de värderingar vårt demokratiska samhälle står för.

De frivilliga försvarsorganisationerna med sina nästan 400 000 medlemmar är en unik länk till samhället för att skapa kunskap och engagemang kring hur vi tillsammans bygger ett säkrare samhälle. Viljan att bidra till samhällets krisberedskap och ett starkt försvar kräver en förståelse för samhällets behov vid kriser och krig. Nu är det dags att politikerna går från ord till handling och ger de frivilliga försvarsorganisationerna ett tydligt uppdrag och ökat ansvar för folkförankringen.

Folkförankring handlar om kunskap om demokratiska värden, den folkliga uppslutningen bakom försvars – och säkerhetspolitiken, hur folket är rustat för att möta kriser, hot, konflikter och vilken sammanhållning som finns kring en konkret civil- och militär försvarsvilja.

Vi frivilliga försvarsorganisationer står redo att föra ut kunskap och att motivera Sveriges befolkning för att kunna ta hand om uppgifter, och framför allt sig själva, i en kris eller katastrofsituation.

folkforankring_och_de_frivilliga_forsvarsorganisationerna_0.pdf

Ladda ner