Utställningen som gör ungdomar redo att agera vid en krissituation

Anna Bergendorff är en av informatörerna på den interaktiva beredskapsutställningen som ska nå alla gymnasieungdomar i Sverige. Vad händer på riktigt om det blir strömavbrott och en storm gör att man inte kan gå ut? Vad har jag för möjligheter att hjälpa andra? Och vilken information kan jag lita på? Den turnerande beredskapsutställningen ”Rädd eller beredd” ska göra gymnasieelever rustade för eventuella kris- eller krigssituationer.

Publicerad 10 mars 2023
Beredskapsuställningen Rädd eller beredd
Fotograf:
Anna Bergendorff

En container turnerar just nu runt i hela Sverige med en upplevelsebaserad beredskapsutställning som riktar sig till landets alla gymnasieelever. Syftet är ge ungdomar teoretisk kunskap och praktisk övning i både krishantering, individens ansvar och totalförsvarsplikten.

Utställningen består av en container och varje klass delas in i två grupper, där en grupp börjar i containern medan den andra får undervisning om totalförsvaret. Gruppen som är i containern går igenom fyra olika stationer utifrån fyra teman: preppa, agera, hjälpa, värdera. 

Anna Bergendorff

– I containern också finns jättestora ”fönster” i form av bildskärmar som visar att det pågår en storm utanför, som ökar i styrka hela tiden. Det är mycket ljud och hög volym. Efteråt samlas man för att prata om upplevelserna och reflekterar om vad man varit med om. Sedan byter grupperna plats. Så vi är alltid två informatörer som jobbar på utställningen, berättar Anna Bergendorff.

Inte rädd – men beredd

Anna Bergendorff poängterar att beredskapsutställningen inte syftar till att skrämma upp unga genom att utmåla framtida katastrofer eller att kriget står för dörren. 
– Vi ska inte göra dem rädda, utan beredda. För det handlar ju inte bara om krig, utan om kriser som kan uppstå på grund av stormar, skogsbränder och översvämningar.

Det väcker frågan om hur unga ser på omvärlden idag. Är de rädda och oroliga, och hur reagerar de på utställningen? 
– Det är väldigt olika, en del bryr sig inte alls, andra är väldigt oroliga. Jag trodde att fler skulle vara oroliga över klimatförändringarna, men kriget i Ukraina har överskuggat det. Många kommer dessutom från krigshärjade länder och för dem blir det extra jobbigt. Det är en balansgång att informera men inte skrämmas. Å andra sidan tittar ju ungdomar på nyheterna och ser vad som händer, säger Anna Bergendorff som samtidigt upplever att deltagarna generellt är väldigt positiva till utställningen. 

– Ja, de tycker att den är lärorik, särskilt om vad man bör ha hemma. Utställningen innehåller en station där det blir tydligt vad som händer utan ström, att det inte fungerar med swish och kontokort. De får också öva på att ratta in P4 på en radioapparat – något som en del aldrig ens har sett. Det får dem att tänka till. Efter utställningen är det många som säger att ”nu ska jag åka hem och göra en checklista” och det tycker jag är häftigt.

Många frågor om totalförsvarsplikten

Utställningen handlar också om totalförsvarsplikten, individens ansvar och vad som gäller kring mönstring och värnplikt. Där får informatörerna många frågor.
– De kan fråga om man får fängelse om man inte kommer till mönstringen eller inte vill bära vapen. Det är viktigt att tydliggöra att det är en plikt – det är inte ”om man har lust”. Det har vi haft jättemycket roliga diskussioner om med ungdomarna. Men de flesta är faktiskt för värnplikten och tycker att det är bra, berättar Anna Bergendorff.

Ett bra tillfälle att göra en insats

Anna Bergendorff är medlem i Umeå lottakår sedan 2008 och bor i Korssjön i Västerbotten. Efter att hennes astma förvärrats kan hon inte längre vara stabsassistent på den militära sidan. Chansen att få vara informatör på beredskapsutställningen var därför ett perfekt tillfälle att använda kunskaperna och erfarenheterna från lottakåren.

– Jag vill ju fortfarande göra en insats för samhället, och jobbar dessutom med utbildning på Lernia yrkeshögskola. Så det här var ett ypperligt tillfälle att få delta i något som jag tycker är viktigt.

Inför uppdraget har informatörerna fått utbildning under en helg i Malmö. 
– Utbildningen innehöll mycket bakgrundsinformation om varför utställningen har gjorts, vilka som är inblandade och om totalförsvaret generellt. Vi gick också igenom materialet och vilka stationer som skulle finnas i containern.

Andra moment var att gå igenom talmanus och saker att tänka på när man pratar inför en klass. Just talmanusen var något som imponerade på Anna. 
– MSB har fantastiskt bra manus som gör det jätteenkelt att jobba som informatör. Det har jag också tagit med mig och har nytta av i mitt jobb. 

Imponerad av ungas kreativitet

Informatörsuppdraget har även gett nya kunskaper och erfarenheter när det gäller att jobba med unga istället för vuxna. 
– Det är lite annorlunda med ungdomar, man får anpassa informationen efter klasserna. Vissa klasser kan jobba självständigt, andra behöver man dela in i mindre grupper så att ingen blir utanför. 

Här har Annas erfarenhet från det militära varit en fördel. 
– En del elever kan vara ganska stökiga och då kan den militära bakgrunden vara bra. Jag har en viss pondus och sättet jag pratar och rör mig gör att ungdomarna lyssnar.

Anna Bergendorff är samtidigt imponerad av ungdomarnas nyfikenhet, engagemang och kreativitet, när de exempelvis har fått fundera ut olika sätt att hjälpa till om hela samhället blir igensnöat.
    – När de fick tänka fritt var det många som sa att ”vi tar våra skotrar och kör upp spår så att ambulanser och räddningstjänst kommer fram. Och är det översvämning tar vi våra båtar och hjälper människor”. Det är roligt att jobba med ungdomar för att de har ett så friskt tänkande och är oftast väldigt sunda i sin inställning, säger Anna. 

En bättre rustad generation

Nästa tillfälle då Anna ska vara informatör är i Örnsköldsvik i slutet på april. Hon hade gärna sett att hela befolkningen fått ta del av utställningen, även om det är orealistiskt.
– Tänk om man kunnat ställa containern på torget i alla större städer under en helg. Det blir så mycket mer påtagligt när människor med egna ögon får uppleva vad som faktiskt händer och praktiskt får öva på situationer. 

Förhoppningsvis kommer ändå framtidens generationer, bland annat med hjälp av beredskapsutställningen, att vara betydligt mer välinformerade och handlingskraftiga inför kriser, än äldre generationer. 

Rädd eller beredd

Utställningen Rädd eller beredd är ett samarbete mellan Statens försvarshistoriska museer, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Riksantikvarieämbetet. Syftet är att öka kunskapen om Sveriges säkerhet och beredskap ur ett individperspektiv, och öka medvetenheten om det egna ansvaret. Den är kostnadsfri för alla skolor och tanken är att i princip alla gymnasieelever ska ha fått ta del av utställningen, som startade hösten 2022 och pågår till januari 2025. 
På sommarlov och jullov kommer den att stå vid museer runt om i landet och vara öppen för allmänheten.

 

Text: Eva Jönsson, Copyfabriken