Vår tidigare rikslottachef Alice Trolle Wachtmeister avled den 26 juni 91 år gammal | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Vår tidigare rikslottachef Alice Trolle Wachtmeister avled den 26 juni 91 år gammal

Alice Trolle Wachtmeister, bild från SLK 90-årsjubileumsfilm

Alice var rikslottachef under åren 1974-1978 och innan dess förbundslottachef i Kristianstad läns lottaförbund. Alice tillhörde Barum-Kiaby lottakår i Skåne och utbildade sig till personalvårdsassistent med placering i Flygvapnet.

1978 kallades hon till Hovet för att tjänstgöra som statsfru och överhovmästarinna.

Under Alice tid infördes en del förändringar i organisationen. En av de mera framträdande var att vi genom de nya stadgarna som antogs 1974 införde befattningen Riksförbundets ordförande. Den första innehavaren var Margaretha af Ugglas. På så sätt fick vi en framträdande person, med erfarenhet av försvarsfrågorna genom riksdagsarbetet som kunde leda riksstämmorna. Rikslottachefen kunde därmed agera på ett friare sätt genom sin roll som lottaöverstyrelsens ordförande. En annan förändring var att vi nu också som ledamöter i överstyrelsen valde andra personer än förbundslottachefer. Såväl en kårchef som en vice ordförande i ett länsförbund kom att inneha uppdrag i överstyrelsen.

Alice var en varm vän av Svenska Lottakåren och framförde gärna styrkan i vår organisation och de möjligheter ett engagemang innebar. Alice myntade ett begrepp för detta:
”Vi hjälper gärna till, vi ställer gärna upp men vi gör det inte gratis”. Det var inte ovanligt att man vände sig till Svenska Lottakåren och förutsatte att dessa skulle ställa upp i olika sammanhang, helt gratis, och det var detta Alice vände sig emot. Lottornas insatser måste uppfattas ha ett värde. Hon var också den som drev på för att rikslottachefen skulle ha ett arvode värt namnet med tanke på sitt omfattande uppdrag och inte skulle förutsättas vara försörjd på annat sätt.

Alice förespråkade varmt kvinnans roll i förvaret och att även kvinnor skulle kunna bli officerare. Denna fråga drev hon hårt. Frågan var het och möttes med motstånd inte minst från Försvarsmakten. Regeringen startade dock utredningen ”Kvinnan i försvaret”, och Lottakåren medverkade i den med en representant. 1980 ryckte fyra flyglottor in för att börja sin grundutbildning.

Alice var en stark och kunnig ledare med blick för framtiden. Hon deltog många gånger i sammankomster för att utbyta erfarenheter och diskutera framtidsfrågor med nuvarande och före detta ledare.

Vi känner stor tacksamhet för hennes engagemang för vår organisation.

Marianne af Malmborg
Rikslottachef 1986-1994