Vårt samhälle är sårbart – men vår försvarsvilja är stark | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Vårt samhälle är sårbart – men vår försvarsvilja är stark

I och med coronapandemin har vi sett hur sårbart vårt samhälle är. Pandemin slår brett och prövar samhällsviktiga funktioner och Sveriges krisberedskap mycket hårt. Det är för situationer som dessa våra lottor är utbildade och övade.

Det är när vardagen inte är som vanligt som våra lottor kliver in. De är organiserade, utbildade och övade med kompetenser som är användbara här och nu.

Vi, och de övriga 17 frivilliga försvarsorganisationerna, har som vår viktigaste uppgift att stärka försvarsviljan hos folket, att utbilda i specialistkompetenser och att öva de samma. Våra medlemmar är redo att göra en insats under årets alla dagar, när ordinarie personal behöver stöd för att klara uthålligheten under lång tid i kris och när fler individer behövs för att gemensamt klara av en insats.

Svenska Lottakåren ger kvinnor i alla åldrar en möjlighet att omsätta sitt samhällsengagemang i konkret handling.

Som lotta har vi gjort ett val att vi vill bidra till ett säkrare och tryggare samhälle. Vi vill vara med och försvara vårt sätt att leva som grundar sig i vårt samhälles värderingar baserat på demokrati och mänskliga rättigheter.

Jag är stolt över att som rikslottachef få leda en organisation som genom sin 96-åriga historia alltid ställt upp när samhället behövt oss. Oavsett om det rört sig om att ta hand om finska krigsbarn, ta emot drabbade på bland annat Arlanda efter Tusnamin, se till att räddningspersonal får mat när de röjer efter en storm eller stödja myndigheter med stabsstöd under skogsbränder. Eller som nu under pandemin då lottor varit i insats sedan mars med allt från att informera hemvändande vid flygplatser till att bistå de som är isolerade med att handla mat och hämta mediciner.

Idag firar vi Svenska lottans dag. Vi är en pigg 96-åring som fortsätter utvecklas och hitta nya vägar för att bidra till vårt samhälles krisberedskap och totalförsvar. Vi är en garant för en stark försvarsvilja och är med och bygger ett samhälle med stor motståndskraft.

För det handlar i grunden om Sveriges trygghet. Vi finns där för att göra en insats när det behövs. Gör det du med.

Heléne Rådemar - rikslottachef

 

 

Heléne Rådemar
rikslottachef