”Vi behöver både respektera vår historia och utveckla oss för framtiden”

Svenska Lottakårens riksstämma närmar sig, då det ska fattas beslut om kommande år och även väljas ledamöter till lottaöverstyrelsen (LÖ). Hur fungerar arbetet i LÖ, vad gör styrelsen och hur mycket tid behöver ledamöterna lägga på styrelsearbetet? Vi frågade Eva Nolsäter om LÖ-arbetet – och hur hon upplevt sin första tid som rikslottachef.

Publicerad 2 april 2024
Eva Nolsäter

– Första året har varit otroligt inspirerande och utvecklande, men det är också en utmaning när nästan hela styrelsen är helt ny, även de två vice ordförande. Jag var ju också ny i min roll. Det känns bra men det finns mycket att göra, säger Eva Nolsäter.

Det stämmer att hon är ny som rikslottachef, men erfarenhet saknas inte från LÖ då hon nu varit med i styrelsen i totalt 18 år, först som ledamot och sedan som vice ordförande innan hon blev rikslottachef 2022.

Vad är det som är svårt när många ledamöter är nya? 

– De behöver mer stöd eftersom de inte har med sig historiken, inte känner till de styrdokument vi har och så vidare. Där behöver vi bli bättre på introduceringen för både nya och ”gamla” ledamöter, säger Eva Nolsäter.

För vanliga medlemmar i en lottakår, och även för ledamöter i en kårstyrelse, kan det vara oklart vad lottaöverstyrelsen gör, vad den har för ansvar och arbetsuppgifter. Eva Nolsäter beskriver det så här:

– LÖ är tillsatt för att förvalta och förverkliga de beslut, som riksstämman tagit, på bästa möjliga sätt, till gagn för hela organisationen, medlemmarna och även för samhället i övrigt, för vi finns ju för att stötta samhället både på den militära och den civila sidan. Sedan är det inte LÖ som gör det konkret, utan det ska ut till lottakårerna och med stöd av kansliet.

Några konkreta exempel på beslut som LÖ haft att förverkliga från förra stämman är dels att införa Strategi 2024–2030 och göra en verksamhetsplan utifrån den, och att göra en analys och rapport om Älvkarleö herrgård (som Svenska Lottakåren äger) med hjälp av en oberoende konsult. LÖ har även sett till att införa Nato-frågan i totalförsvarsinformationsuppdraget.

– Vi ska även redovisa budget och resultat. Men just strategin, att hitta en riktning framåt, det är den vi ska leva efter mellan stämmorna och styra upp så att vi faktiskt går i den riktning vi har sagt att vi ska gå, säger Eva Nolsäter.

Uppdrag att utveckla Lottakåren

LÖ har även till uppgift att utveckla hela Svenska Lottakåren. För att klara det behöver man ha en god kunskap om organisationen, menar Eva Nolsäter. 

– Det krävs en ödmjukhet för hur vår organisation fungerar, vi fyller 100 år och det finns mycket traditioner. Då går det inte att säga ”det där bryr jag mig inte om” utan man behöver se helheten och respektera historien, samtidigt som vi behöver se nuet och framtiden. Vart ska vi? Hur ska vi se ut i framtiden?

En annan uppgift för LÖ-ledamöterna är att vara kontaktpersoner ut mot lottakårerna. Det är en sak som är under diskussion, eftersom det kan vara svårt att få ihop med det övriga arbetet, menar Eva. 

– Den mixen, att vara väldigt ”hands on” ute bland lottakårerna, och sedan höja sig till LÖ och vara strateg, är inte helt lätt. Särskilt för den som inte varit kårchef eller funktionär i en lottakår. Då kan det vara svårt att möta alla frågor och stå upp för ett beslut. Så det diskuterar vi mycket, om vi ska ha det här kontaktmannaskapet kvar.

Kräver tid och engagemang

För ledamöterna krävs att man har möjlighet att sätta av en hel del tid, särskilt första året efter riksstämman.

– Då har vi tre fysiska möten i form av internat fredag eftermiddag till söndag eftermiddag. Vi har även 5–6 digitala möten däremellan. Under år då det är riksstämma är det upp till tio digitala möten. Det är också mycket förberedelser med att läsa in sig på allt material, det behöver man kanske lägga en dag på inför ett fysiskt möte. 

Vad krävs av någon som siktar på att bli invald i LÖ?

– Man ska vilja vara med och utveckla verksamheten för hela organisationen, och vara helt medveten om att det handlar om att ta hand om de beslut som riksstämman har tagit, se till att de verkställs på bästa möjliga sätt, och förs tillbaka till lottakårerna så att vi får verksamhet där, säger Eva Nolsäter.

Hon ser också gärna en spridning i ålder och kompetenser. Nuvarande styrelse har ledamöter mellan 26 år och Eva själv som är 66.

– Bredden i hela teamet är viktig. Det är väldigt bra att ha med sig sin militära bakgrund in i LÖ och kunna svara på frågor som dyker upp inom det området, samma sak om man är utbildad mot den civila sidan. Sedan är det alltid bra att ha med någon ekonom och lite juridikkompetens. Det är inte säkert att vi hittar alla kompetenser varje mandatperiod, men det är viktigt att leta efter dem. 

Utmaningar framöver

En utmaning som är svår för LÖ att lösa är tilldelningen av pengar, att man liksom många andra verksamheter väntas göra mer för varje krona. När totalförsvaret rustas upp är det många som har behov av att utveckla och förstärka och pengapåsen utökas inte i den takt som behoven. 

– Samtidigt ökar trycket på oss att kunna leverera och utbilda, till hela totalförsvaret. Nu vill väldigt många kommuner och länsstyrelser ha stabsassistenter och storkökskockar, och det är ju jätteroligt men vi får utmaningar i att möta behoven. En annan del som växer väldigt mycket är information om beredskap riktat mot allmänheten. Ett viktigt uppdrag för oss. En utmaning är att säkerställa att vi utbildar nya instruktörer för att möta behovet av ytterligare kurstillfällen. 

Utifrån både uppgifter och utmaningar kan det låta som ett tungt och svårt uppdrag att sitta i LÖ, men Eva Nolsäter vill gärna lyfta fram det som är roligt och stimulerande.

– Det roligaste är att få vara med och leda och styra en så fantastisk organisation, som är en väldigt värdefull resurs i samhället. Allt fler vill vara med och bidra och ser att det är viktigt. Så det är väldigt roligt att sitta på den här nivån och faktiskt se hur organisationen utvecklas.

Fakta om överstyrelsen

  • Lottaöverstyrelsen (LÖ) består just nu av 11 ledamöter, 6 ordinarie, två ersättare, en rikslottachef och två vice ordförande. Med på LÖ:s möten är också generalsekreteraren som är föredagande och en sekreterare som är adjungerad. 
  • För rikslottachefen och de vice ordförande finns ingen begränsning för hur många mandatperioder de kan väljas om. Övriga ledamöter får sitta högst 3 mandatperioder i rad, det vill säga 6 år. Vanligast enligt Eva Nolsäter är att sitta i 4 eller 6 år. 
  • LÖ har ingen kassör utan ekonomi och redovisning sköts av Svenska Lottakårens kansli.
  •  

Läs mer: Elisabeth Falkemo berättar om valberedningens viktiga arbete

Text: Eva Jönsson, Copyfabriken