Vi kvinnor behöver vara med och bidra till ett säkrare och tryggare samhälle | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Vi kvinnor behöver vara med och bidra till ett säkrare och tryggare samhälle

I år genomförs totalförsvarsövning 2020 där Sverige för första gången på 30 år övar både vårt militära och civila försvar. Målet är att öka Sveriges motståndskraft. I arbetet med att stärka vårt lands totalförsvar är kvinnor självklart inte undantagna. Vår kompetens behövs nu när vi bygger upp vårt totalförsvar igen. På vilket sätt bidrar du?

I Svenska Lottakåren samlar vi kvinnor som har en stark vilja att vara med och bidra för att öka motståndskraften i vårt samhälle. Det har vi gjort sedan 1924. Vi tar ansvar för att utbilda oss och hålla våra kunskaper aktuella genom övning. Det gör att vi är beredda att göra en insats i kris och krig men även i vardagen.

Ytterst handlar det om att försvara det demokratiska samhälle vi har grundat på mänskliga rättigheter. Att de fri- och rättigheter vi har ska finnas kvar och inte urholkas av krafter som vill skapa oro och splittring.

Rättigheter innebär också skyldigheter. Skyldighet att försvara våra värden, att ta ansvar för försvaret av vårt land. Den skyldigheten är inte knuten till kön utan gäller lika för både kvinnor och män. Medlemmarna i Svenska Lottakåren tar den skyldigheten på största allvar och bidrar till att öka försvarsviljan med sitt engagemang. Det gör vi genom att sprida kunskap men även genom att mer direkt bidra till både krisberedskapen och totalförsvaret genom att utbilda oss till befattningar i myndigheters kris- och krigsorganisationer.

Med sitt engagemang bidrar Svenska Lottakårens medlemmar till att öka jämställdheten i försvars- och säkerhetsområdet. Inte minst genom att inspirera andra kvinnor att följa efter i samma fotspår. Vi har som samhälle inte råd att stänga ute hälften av befolkningen utan i händelse av kris eller höjd beredskap behövs alla.

Här i Sverige är det självklart att kvinnor ska vara en del av försvaret av landet. På andra håll i världen ser situationen annorlunda ut. Kvinnors rättigheter, och inte minst rätten till sin egen kropp, inskränks och kvinnor trycks in i en traditionell kvinnoroll. Vi ser tendenser även här i Sverige till att rättigheter som vi kvinnor kämpat för börjar ifrågasättas.

Det är sorgligt att i en tid när studier visar att jämställda samhällen är mer fredliga är mänskliga rättigheter under attack på många håll i världen. Det visar att vi aldrig kan ta vårt demokratiska samhälle för givet.

Vi har ett ansvar att gemensamt stå upp för vårt samhälles värderingar och bidra till försvaret av vårt land. Om du som kvinna tycker som vi är du varmt välkommen att bli medlem och en del av vår gemenskap. Av oss får du utbildning men bidrar också med din kompetens. Tillsammans stärker vi samhället.

Helené Rådemar, rikslottachefHeléne Rådemar
rikslottachef