Vice ordförande kungligt hyllad | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Vice ordförande kungligt hyllad

Svenska Lottakårens vice styrelseordförande Barbro Isaksson blev i förra veckan kungligt medaljerad. Hon fick då av Kronprinsessan Victoria ta emot Kronprinsessan Margaretas Landstormsfonds silvermedalj för "framstående insatser av bestående värde under avsevärd tid".

Den särskilda motiveringen löd:

"Barbro har under mycket lång tid varit verksam i Svenska Lottakåren där hon på ett prestigelöst sätt drivit utvecklingen av den frivilliga försvarsverksamheten. Barbro har varit med och utvecklat huvudmannaskapet inom de frivilliga försvarsorganisationerna och kunnat se möjligheterna av ett prestigelöst arbete för organisationernas bästa. Barbro har alltid verkat som "ambassadör" för samtliga organisationer och med en mycket hög ambition genomfört information och totalförsvarsupplysning som ianspråktagit större delen av hennes fritid."

Vi kan bara hålla med och utbrista GRATTIS Barbro!