Vilken styrka har du att skapa förändring? | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Vilken styrka har du att skapa förändring?

Det är mars och media skriver inte lika mycket om #metoo kampanjen längre. Men budskapet om de unkna samhällsnormer som lyftes under hösten i upprop efter upprop får inte på något sätt falla i glömska. Om vi med självrespekt ska kunna kalla oss världens mest jämställda land måste diskussionerna fortgå dagligen om hur vi skapar en gemensam framtid där flickor och kvinnor, pojkar och män har samma möjligheter. Det är i fikarummet, vid middagsbordet och vid sidlinjen på våra barns idrottsmatcher som förändringen sker.

För att förändringen ska kunna ske behöver vi styrka att våga säga ifrån. Att våga lyfta ämnet. Att våga ta upp diskussionen. För varje gång vi gör det blir de lite lättare. Ibland möter vi på kompakt motstånd och oförståelse. Men vi kämpar vidare för vi tror på en bättre morgondag för oss alla, oavsett kön.

I Svenska Lottakåren har vi ett nätverk vi kan hämta styrka i när vi möter motstånd och okunskap. Vi stärker oss själva genom att bland annat utbilda oss i ledarskap. Vi stärker oss själva genom att träffas och påminna oss om det mål vi arbetar mot: att fler kvinnor ska vilja bidra till ett säkrare och tryggare samhälle. För ju fler som gör det desto fler röster kan vi höja i försvar av jämställdheten och jämlikheten. Vi har en gemenskap som ger oss styrka att bidra till en förändring.

I vår organisation finns över 4400 kvinnor från alla olika delar av Sverige, med olika bakgrund men med samma mål att vilja göra en insats för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Vårt jämställdhetsarbete handlar om att engagera fler kvinnor i vårt totalförsvar. Vi vill att kvinnor ska göra ett aktivt val att vilja bidra till vårt samhälles robusthet, att var en del i att försvara demokrati och mänskliga rättigheter – grunden för vårt samhälle. Att hitta styrkan att kunna agera i vardag och kris såväl som krig.

Alla som deltagit under en krishändelse vet att det som inte fungerar i vardagen fungerar heller inte i en kris eller i krig. Vi måste i vardagen öva på det vi vill vara duktiga på när det oväntade händer. Det gäller även hur vi förhåller oss till varandra. Vad är det för beteenden och normer vi vill ha för att vi tillsammans på bästa sätt ska kunna lösa ut komplexa oväntade situationer?

I Svenska Lottakåren övar vi genom att diskutera vår värdegrund och utmana oss själva genom att ofta jobba med nya personer i nya konstellationer. På så sätt stärker vi oss själva, samhället och andra. Det är en process vi ständigt behöver jobba vidare med för att aldrig tappa fokus – att flickor och kvinnor ska ha samma möjligheter som pojkar och män.

Barbro Isaksson rikslottachefBarbro Isaksson
rikslottachef
Svenska Lottakåren