Fonden Svenska kvinnoföreningen för fosterlandets försvar

Information
Instiftad
1970-04-22
Vem kan söka
Medlem i Svenska Lottakåren
Ansök
Blankett
Ansökningsperiod
Löpande under året
Beslutande instans
Presidiet
Beslut meddelas
Vanligtvis inom 90 dagar från att ansökan mottagits
Kan beslut överklagas
Nej
Årlig utdelning:

Avkastningen är cirka 3000 kr/år. Vanligtvis beviljas bidrag upp till årets avkastning av fonden.

Beskrivning

Fondens ändamål är att stötta med skyttepriser i samband med skyttetävlingar. Priserna skall graveras med ”Svenska Kvinnoföreningen för Fosterlandets Försvar, Hederspris”.

Fonden var tidigare en förening med samma namn som vid nedläggningen skänkte sitt kapital till Lottakåren. Svenska kvinnoföreningen för fosterlandets försvar grundades i Stockholm den 9 april 1884. Föreningens grundare ville verka för fosterlandskärlek och försvarsvilja, och samlade in pengar till olika försvarsändamål.

Föreningens första insats ägnades åt att insamla pengar till köp av anslutande mark omkring Karlsborgs fästning. Ungdomar i frivilliga skytteföreningar sponsrades med vapen och ammunition. Den understödde även landstormens övningar.

Ansökan

Blankett för ansökan ur fonden Svenska kvinnoföreningen för fosterlandets försvar

Ladda ner (81.5 KB)