Maja Schmidts fond | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Maja Schmidts fond

Information
Instiftad: 
1944-09-11
Vem kan söka: 
Medlem i Svenska Lottakåren
Ansök: 
Blankett
Ansökningsperiod: 
Löpande under året
Beslutande instans: 
Överstyrelsen
Beslut meddelas: 
Vanligtvis inom 90 dagar från att ansökan mottagits
Kan beslut överklagas: 
Nej
Årlig utdelning: 
Avkastning från fonden är cirka 15 000 kr per år. Bidrag beviljas i regel för belopp som understiger årets avkastning.
Beskrivning

Fondens avkastning skall från den dag Fru Schmidt avgår såsom ordförande i Riksförbundet ställas till hennes förfogande såsom hederspension så länge hon lever. Därefter skall avkastningen disponeras för ekonomiskt understöd åt lottor som gjort sig särskilt förtjänta om lottarörelsen och som äro i behov av hjälp, samt vidare åt sådana lottor som ådragit sig sjukdom eller invaliditet i sin tjänsteutövning, ävensom i andra särskilt ömmande fall. Beslut angående dylika understöd fattas av överstyrelsen.

Ansökan

ansokan_maja_schmidts_fond_2019-04-05.docx

Ladda ned