Bestämmelser för utmärkelsetecken och årsnålar | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Bestämmelser för utmärkelsetecken och årsnålar

Riksförbundet Sveriges lottakårers utmärkelsetecken är instiftade 1943. År 1967 tillkom SLK gm och SLK hederssköld i guld.

(reviderade 2014-11-23)

Årsnålar

Svenska Lottakårens årsnål, 5 årTidigare har två andra modeller av årsnålar funnits inom organisationen. Ingen av de tidigare modellerna är upphävda. Det innebär att lottor som innehar äldre modeller har rätt att välja att fortsättningsvis bära äldre modell eller senast fastställd modell.

Första årsnålen instiftades 1938. Den andra årsnålen med rund kula i färg kom 1994 och den senaste årsnålen tillkom 2008.

Årsnålen kostar 80:-/st och beställs i Lottashopen.

5 år
10 år *
20 år **
30 år ***
40 år ****
50 år *****
60 år ******

Bärande

Årsnålarna får bäras såväl på civil klädsel som föreningsdräkt men ej på uniform.

Medaljer

SLK Kungliga förtjänstmedaljer

Kunglig förtjänstmedalj i guld SLK GM
Kunglig förtjänstmedalj i silver SLK SM

SLK GM präglas i förgylld metall och SLK SM i försilvrad metall i åttonde storleken. Medaljens framsida är försedd med HM Konungens bild och frånsidan med lottaorganisationens emblem. Medaljen är försedd med kunglig krona.

SLK GM bäres i blått och gult band
SLK SM bäres i gult och blått band

SLK förtjänstmedaljer

SLK förtjänstmedalj i guld SLK gm
SLK förtjänstmedalj i silver SLK sm

SLK gm präglas i förgylld metall och SLK sm i försilvrad metall i åttonde storleken. Medaljens framsida är försedd med lottaorganisationens emblem och frånsidan med inskriptionen: ”Förtjänster om Sveriges Lottaorganisation”.

SLK gm bäres i grått, blått och gult band
SLK sm bäres i grått och blått band

Bärande

SLK medaljer utdelas fästade vid ett slätt band. På så sätt bärs medalj på lottadräkt eller uniform.

Medaljer bärs som regel till högtidsdräkt. I övriga fall bärs skena överklädd med medaljens /medaljernas band (släpspänne), i originalstorlek eller miniatyr.

Vid arrangemang anordnat av SLK instans får SLK medaljer bäras till daglig dräkt enligt rikslottachefs eller kårchefs bestämmande.

Vid bärande av SLK medaljer bärs den högsta tilldelade valören inom respektive grupp. När SLK SM tilldelats bärs sålunda fortfarande SLK gm liksom om SLK GM tilldelats.

Har man flera utmärkelsetecken gäller som allmän regel att de bärs i följande ordning med början längst till höger, alltså närmast knappraden:

  • av Kungl Maj:t eller regeringen utdelade medaljer
  • förtjänstmedaljer. Dessa indelas i grupper. Vid bärande av medaljer eller medaljband bärs den högsta tilldelade valören inom respektive grupp. Medalj som på framsidan är försedd med konungens bild och försedd med kunglig krona bärs till höger om andra medaljer i guld respektive silver. Olika medaljer, men av samma metall och storlek och inom samma grupp placeras efter den ordning medaljerna erhållits, dock den egna organisationens medalj längst till höger.

På medaljskena (släpspänne) bärs medaljband i överensstämmelse med vad som gäller för bärande av medaljer.

Medaljer/medaljskena bärs endast på föreningsdräkt/klänning eller uniform (dock ej fältuniform) på vänstra sidan av bröstet.

På civil klädsel bär kvinna medalj i bandrosett. Det gäller vare sig medaljerna bärs i originalstorlek eller miniatyr.

Utländska utmärkelsetecken se klädselbestämmelser.

Medaljskena finns att beställa från Lottashopen, www.lottashopen.se.