Kvinna står framför whiteboard och berättar

Cirkelledare totalförsvar

Tillsammans med Sensus erbjuder vi dig som vill stärka andra en möjlighet att utbilda dig till cirkelledare. Målet är att du ska stärka dig själv i rollen som cirkelledare för att kunna genomföra studiecirklar i din lottakår.

Att mötas tillsammans för att utveckla nya kunskaper och färdigheter gör att vi utvecklas både som personer och organisation. Med studiecirkeln som verktyg kan vi stärka våra medlemmar i sitt engagemang och därmed i förlängningen bidra till en starkare demokrati och försvarsvilja. Utbildningen är inte en utbildning i pedagogik utan i hur du som cirkelledare kan skapa bästa förutsättningar för att främja deltagarnas lust att lära.
 
Under del ett av utbildningen får du förståelse för folkbildningens kännetecken, pedagogiskt förhållningssätt vid möten, hur grupper lär och utvecklas tillsammans och hur ett samarbete med Sensus fungerar. 
Under del två av utbildningen får du kunskap om Svenska Lottakårens roll i totalförsvaret och genomgång av ett studiecirkelmaterial om Demokratisk beredskap.
 
Efter genomförd utbildning förväntas du genomföra ett tillfälle med Demokratisk beredskap i din lottakår under året. Du kommer även få del av fler utbildningsunderlag som du kan använda för att stärka medlemmarna i din kår.

Förkunskapskrav

Medlem i Svenska Lottakåren.

Kommande kurstillfällen

Inga kurstillfällen finns för tillfället utlagda.