Fördjupat ledarskap

The Human Element (THE)

Att leda sig själv - och leda andra.

Syftet med den här 5-dagarsutbildningen är att du ska få möjlighet att integrera dina tidigare kunskaper om ledarskap med nya aspekter av att leda. Vad krävs till exempel för att leda sig själv på bästa sätt? Och hur ska man leda andra för att skapa bra relationer och samarbeten? Insikt och utveckling inom dessa områden kan bidra till att skapa en ökad inre motivation och ge en känsla av frihet i ledarskapet. Det kan hjälpa oss att göra bra val och få oss att trivas bättre med oss själva där vi är, och med det vi gör.

Du är medlem i en frivillig försvarsorganisation, är gruppchef, instruktör, kurschef eller adjutant för militära utbildningar och har tjänstgjort som instruktör under de senaste två åren.

Ur kursinnehållet:

  • det inre och yttre ledarskapet
  • utvecklande och destruktiva ledarskapsbeteenden
  • personlig utveckling
  • aktiva medvetna val
  • faktorer som påverkar beteenden
  • intentioner och livsbalans
  • motivation och resultat hos medarbetare, arbetsgrupper och organisationer.

Under utbildningen tränar vi på användbara verktyg genom praktisk tillämpning. Vi blandar övningar, erfarenhetsutbyte, diskussioner och ger tillfällen för egen reflektion.

Kursen pågår under fem dagar. Kvällspass ingår och det är ett intensivt program. Du bör därför förbereda din omgivning på att du inte kommer vara särskilt tillgänglig eller ha möjlighet att utföra andra uppgifter parallellt med att du går den här utbildningen.

Förkunskapskrav

Aktiv gruppchef, instruktör, kurschef eller adjutant för militära utbildningar och har tjänstgjort som instruktör under de senaste två åren.

Kommande kurstillfällen

Inga kurstillfällen finns för tillfället utlagda.