Tre kvinnor som tittar åt höger

Funktionärsutbildning

Utbildning för dig som är styrelseledamot eller funktionär i en lottakår.

Funktionär i en lottakår har en viktig roll i att leda och utveckla den lokala kårens arbete. Att vara funktionär är en möjlighet för dig att konkret bidra till ett säkrare och tryggare samhälle lokalt och till totalförsvaret i stort. 

För att stärka dig i din funktionärsroll genomförs utbildning och konferenser. Ibland är dessa riktade till en specifik funktionärsroll.

Förkunskapskrav

Du är funktionär i en lottakår.

Kommande kurstillfällen

Utbildning Plats Datum Sök senast
Ledarskap funktionär Digital Digital handledare - Zoom
Våra lottakårer med medlemmar är våra viktigaste budbärare. Kursen Ledarskap funktionär är en pilotkurs som har sitt ursprung från Ledarskap idag - som har anpassats för funktionärer i lottakårerna. Att vara funktionär i en lottakår är en viktig roll i att leda och utveckla den lokala kårens arbete. Vi går igenom teorier och omsätter det i praktiska övningar, jobbar med case och med Svenska Lottakårens värdegrund. Kursen genomförs på en dag och är digital.
Utbildning Plats Datum Sök senast
Nå ut till lokalmedia Zoom
Målgrupp: infolotta. Kl: 18 - 21. Du får kunskap om hur kåren kan skapa lokalt mediaintresse. Vilken logik följer media och hur bemöter vi journalisten. Du får också lära dig att skriva ett pressmeddelande. Målet är att under jubileumsåret nå ut mer i lokalmedia.