Tre kvinnor som tittar åt höger

Funktionärsutbildning

Utbildning för dig som är styrelseledamot eller funktionär i en lottakår.

Funktionär i en lottakår har en viktig roll i att leda och utveckla den lokala kårens arbete. Att vara funktionär är en möjlighet för dig att konkret bidra till ett säkrare och tryggare samhälle lokalt och till totalförsvaret i stort. 

För att stärka dig i din funktionärsroll genomförs utbildning och konferenser. Ibland är dessa riktade till en specifik funktionärsroll.

Förkunskapskrav

Du är funktionär i en lottakår.

Kommande kurstillfällen

Utbildning Plats Datum Sök senast
Konferens för infolottor Stockholm
-
Utbildning och planering inför 2023. I första hand prioriteras att få deltagare från så många kårer som möjligt vid antagningen. Om plats finns antas fler deltagare per kår.