Webbmöten

Här hittar du föreläsningar och digitala träffar som du som medlem kan ta del av. Vissa föreläsningar har en riktad målgrupp, andra är öppna för alla medlemmar.

När du har anmält dig får du ett e-brev och ett SMS om att du ansökt. Har du sökt ett tillfälle ser du det på ditt Utbildningskort när du loggar in på ditt konto. Du får en länk för att ansluta till mötet någon eller några dagar innan mötet. Har du inte fått en länk samma dag som mötet, titta först på ditt konto under Utbildningskort att du är antagen och ladda ner bilagan med information om hur du ansluter dig. 

Mötena sker via verktyget Zoom. Du behöver en dator, surfplatta eller mobil med internetuppkoppling. Det är en rekommendation att ha ett headset med mikrofon så att ditt ljud, både när du lyssnar och när du talar, blir så bra som möjligt. Är du osäker på Zoom finns det möjlighet för dig som är medlem att lära dig med hjälp av våra digitala lottakompisar, du når dem på lottakompis[at]svenskalottakaren.se.

Fokus totalförsvar

I samarbete med Försvarshögskolan bjuder Lottakåren in till tre föreläsningar med fokus på totalförsvaret. Det blir en historisk återblick på det gamla totalförsvaret, framväxten av krisberedskapssystemet och hur det fungerar parallellt med utvecklingen av det nya totalförsvaret samt vad försvarsvilja är.
Varje tillfälle inleds med att enskilt titta på en inspelad föreläsning och därefter tillsammans med föreläsaren och i smågrupper diskutera några frågeställningar. 
I december bjuder vi in till en frågestund med alla tre föreläsarna utifrån de tre tillfällena.

Fokus ledarskap

Tre seminarier om genomslagskraft, makt och autenticitet. Lottakåren bjuder in till tre interaktiva digitala seminarier om ledarskap där vi blandar teori, reflektion och erfarenhetsutbyte: Leda mig själv, Leda andra och Leda som kvinna
Processledare för seminarierna är Angeli Sjöström Hederberg, ProcessRum, och Klara Rapp, Bildning Framtid. Båda med lång erfarenhet från ledarskap och förändringsarbete. Anmäl dig till tillfällena nedan. 

Kommande kurstillfällen

Utbildning Plats Datum Sök senast
Fokus totalförsvar: Det gamla totalförsvaret Zoom
Föreläsning 1: Det gamla totalförsvaret Vi kommer att gå igenom framväxten och nedläggningen av det gamla totalförsvaret. Vad var Totalförsvarstanken förr och hur växte frivilliga försvarsorganisationerna fram. Med utgångspunkt 1901 fram till 2002, gör vi nedslag i historien och ser tillbaka på utmaningar som stundom är mycket lik de vi står inför idag. Föreläsningen består av en inspelad film med efterföljande diskussion i grupper. Kl 18.00 - 20.00
Utbildning Plats Datum Sök senast
Fokus totalförsvar: Krisberedskapssystemet och totalförsvar idag Zoom
Föreläsning 2: Krisberedskapssystemet och totalförsvar idag. Vi kommer att gå igenom framväxten av krisberedskapssystemet. Hur fungerar krisberedskapssystemet parallellt med framväxten utav ett nytt totalförsvar? Hur fungerar totalförsvarssystemet och var är tanken framöver? Föreläsningen består av en inspelad film med efterföljande diskussion i grupper. Kl 18.00 - 20.00
Utbildning Plats Datum Sök senast
Fokus totalförsvar: Försvarsvilja Zoom
Föreläsning 3: Försvarsvilja Kriget i Ukraina har återigen visat på försvarsviljans betydelse om ett mindre land ska kunna trotsa de militära oddsen mot en större angripare. Vad är egentligen försvarsvilja och vad är värt att försvara? Vad får vi aldrig ge upp? Föreläsningen består av en inspelad film med efterföljande diskussion i grupper. Kl 18.00 - 20.30
Utbildning Plats Datum Sök senast
Fokus ledarskap: Leda mig själv Zoom
Ledarskap del 1: Leda mig själv – Ett tillfälle för reflektion och spegling i samtal med andra. Vad är det som ligger till grund för att du gör som du gör? Vilka beteenden hos dig bygger tillit och hur kan du utveckla din autenticitet som ledare? Kl 18.00 - 20.30.
Utbildning Plats Datum Sök senast
Fokus ledarskap: Leda andra Zoom
Ledarskap del 2: Leda andra – Ett tillfälle för erfarenhetsutbyte kring att leda andra. Vad är anledningen till att det går så lätt att leda vissa grupper och inte andra? Hur kan du förstå och anpassa ditt ledarskap efter gruppens behov och samtidigt nå resultat? Kl 18.00 - 20.30 Del 1 är inte ett krav för att delta.
Utbildning Plats Datum Sök senast
Fokus ledarskap: Leda som kvinna Zoom
Ledarskap del 3: Leda som kvinna– Ett tillfälle med fokus på normer och förväntningar som kan forma ditt ledarskap. Vi lyfter frågor om ansvar, makt och inflytande. Vad behöver du för att öka din genomslagskraft utan att ge avkall på dig själv? Kl 18.00 - 20.30 Del 1 och 2 är inte ett krav för att delta.
Utbildning Plats Datum Sök senast
Fokus totalförsvar: frågestund med FHS Zoom
För dig som deltagit i de tidigare föreläsningarna digitalt eller via din lottakår. Frågestund tillsammans med föreläsarna från Försvarshögskolan. Frågor skickas in senast 20 november till maria.ost@svenskalottakaren.se