Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner?

Plötsligt händer det att vardagen inte fungerar som vanligt. Vid ett elavbrott, storm, it-attack eller andra allvarliga händelser kan samhällsfunktioner sluta fungera normalt. Vatten kanske inte rinner ur kranen, butiken har slut på mat, internet är nere och det börjar bli kallt i bostaden. Vad gör du då för att ta hand om dig själv och dina nära?

Tre tips för att vara förberedd på en samhällskris

1. Prata med grannar och bekanta

Vid samhällskriser eller om freden hotas behöver vi hjälpas åt. Börja redan idag att prata med grannar och bekanta om vilka förberedelser som kan göras för att underlätta för familjen, närområdet och för hela samhället.

Rätt kunskap och beredskap ökar din förmåga att hantera olika händelser. Läs gärna på så att du kan svara på frågor och berätta för andra om hur totalförsvaret och krisberedskapssystemet fungerar. Du kan lära dig mer på webbplatserna nedan. Om du redan är medlem i en frivillig försvarsorganisation kan du förmodligen mer än många andra.

Kvinnor som samarbetar vid en whiteboard

2. Var mentalt förberedd

Ett första steg att vara förberedd är att vara mentalt förberedd på att något kan hända. Fundera över vad som skulle kunna hända och hur din familj skulle kunna förbereda sig för att klara sig så bra som möjligt. Har ni en alternativ värmekälla? Mat och vatten för att klara er en vecka? Kan ni kommunicera om elen går? Vilket stöd kan ni få från kommunen? Glöm inte engagera barnen så att de också vet vad de ska göra om något händer. Öva kris. Det blir svårt att laga mat på ett campingkök om du använder det för första gången den dagen du inte har något alternativ.

Planera för att kunna klara dig utan samhällets hjälp i minst några dygn, upp till en vecka eller längre om du har den möjligheten. Utgå ifrån dina egna och dina näras förutsättningar och behov. Det minsta lilla du gör kommer att vara värdefullt den dagen något händer. Hjälpen från samhället kommer först att gå till dem som bäst behöver den, så de flesta måste vara beredda på att kunna klara sig själva ett tag. Det kallar vi för att ha en hemberedskap. Om du är förberedd bidrar du till att alla runt omkring dig, ja till och med hela landet, kommer att klara en svår påfrestning bättre. Det kan ta lång tid innan vardagen fungerar normalt igen. Men om du har det du behöver under de första dygnen, får du tid att tänka över din situation så att du kan fatta viktiga beslut om ditt fortsatta agerande. Det kan också innebära att du slipper köa för varor som just då är mycket attraktiva.

Ett träd

3. Skapa en krislåda

Samla dina resurser som ska hjälpa dig hantera en kris. Du behöver säkreställa att du kan tillgodose grundläggande behov som vatten, mat och värme för dig och din familj. Glöm inte bort husdjuren. Termen krislåda är ett begrepp men i verkligheten får du nog inte plats med allt du behöver i en enda låda. Det kanske blir flera olika lådor för olika behov. Det viktiga är att varje familjemedlem vet var de kan hitta grejorna och att du roterar saker som mat och vatten så inget är otjänligt den dag ni behöver det.

Krislåda - Svenska Lottakåren

Vad gör Svenska Lottakåren?

Våra lokala lottakårer stödjer kommunernas aktiviteter för att på olika sätt sprida informationen om hur du ökar din hemberedskap. Det är inget som vi enbart gör under en vecka om året utan hela året runt. Bland annat genomför vi utbildningen Sköt dig själv där du får kunskap om vem som har ansvar för vad i den svenska krisberedskapen och vad som är bra att ha hemma när det oväntade händer och vardagen vänds upp och ner. 

Genom att engagera dig hos oss får du som kvinna möjlighet att göra en insats för att vi alla ska ha ett säkrare och tryggare samhälle. Ett medlemskap ger dig ett starkt kvinnligt nätverk och personlig utveckling samtidigt som du gör en viktig insats för vårt totalförsvar - oavsett hur du väljer att engagera dig.

Checklista - krislådan

Ladda ner checklistan för att se om du har det du behöver som grund i din krislåda.

Checklista krislåda

Ladda ner (135.12 KB)

Laga mat utan el

Vad ska du laga för mat när strömmen gått? Den här kokboken ger dig förslag på mat som du kan laga på ditt campingkök.

Kokbok - Laga mat utan el

Ladda ner (253.8 KB)

Laga mat på campingkök

Matlagning i naturen

Information som hjälper dig att bli förberedd

Krisinformation

Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga till allmänheten före, under och efter en stor händelse eller kris.

Med deras mobilapp kan användare dessutom få information om kriser i sitt närområde till mobilen.

Krisinformation.se

En viktig broschyr

2018 skickade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ut broschyren "Om krisen eller kriget kommer" till alla hushåll. Informationen i broschyren är ett verktyg för att du ska kunna ta ditt ansvar. Är du välinformerad och förberedd kan du agera och hjälpa andra om något händer. Ansvaret för Sveriges säkerhet och beredskap är gemensamt för alla som bor här. 

Du har väl ditt exemplar kvar? Om inte kan du beställa ett nytt här.

Livsmedel vid kris

Har du funderat på vad du skulle behöva för att klara dig utan att handla på en vecka? Genom att vara rätt förberedd så klarar du en besvärlig situation bättre. På Livsmedelsverkets webbsida hittar du information om vad du behöver hemma i matförrådet men också tips på vad du kan laga för mat utan el.

Livsmedelsverket - Kris

Film och övning: Rädd eller beredd?

Här är är en filmserie och en scenarioövning från MSB som kan användas överallt där man vill lära känna varandra bättre för att kunna hantera kriser ihop i framtiden. Använd till exempel i skolor, föreningar eller på arbetsplatser.

Ta del av filmerna

Podcast - Om krisen kommer

Lyssna på MSB:s podcast "Om krisen kommer" och lär dig mer om hur samhället fungerar i en kris eller katastrof och vad du själv kan göra för att förbereda dig. Alla avsnitt går att hitta i appar för podcast som finns i smarta telefoner.

Podcast: Om krisen kommer