Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner? | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner?

Plötsligt händer det att vardagen inte fungerar som vanligt. Vid ett elavbrott, storm, it-attack eller andra allvarliga händelser kan samhällsfunktioner sluta fungera normalt. Vatten kanske inte rinner ur kranen, butiken har slut på mat, internet är nere och det börjar bli kallt i bostaden. Vad gör du då för att ta hand om dig själv och dina nära?

Den 28 maj till 3 juni genomförs Krisberedskapsveckan. Veckan ska öka kunskapen om hur du påverkas av och kan förbereda dig för samhällskriser, höjd beredskap och ytterst krig.

Krisberedskapsveckan kommer att uppmärksammas genom annonser, information på kommunernas webbplatser och i medierapporteringen. Många kommuner och organisationer kommer också att ha aktiviteter på temat krisberedskap. Det kan exempelvis handla hur du ökar din hemberedskap, vad en krislåda bör innehålla, vilka risker som finns i din närmiljö och vart du kan vända dig om något händer i din kommun.

Broschyr med viktig information

I samband med Krisberedskapsveckan kommer en broschyr skickas ut till Sveriges alla hushåll. Broschyren heter Om krisen eller kriget kommer och landar i brevlådan den 29 eller 30 maj. Broschyren skickas ut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap på uppdrag av regeringen.

Innehållet i broschyren tar upp hur vi kan bli bättre förberedda på händelser som allvarligt påverkar vårt samhälle och som ytterst kan hota vårt lands frihet och självständighet.

Några saker som broschyren tar upp:

  • Ditt ansvar och samhällets ansvar.
  • Hur en kris kan påverka samhället och din vardag.
  • Konkreta tips på hur du kan tillgodose ditt behov av mat, vatten och värme samt ta del av samhällsinformation och nyheter.
  • Råd för hur du kan upptäcka och hantera falsk information och propaganda.
  • Totalförsvar och olika typer av plikt.

Prata med grannar och bekanta

Broschyren kommer att väcka tankar, funderingar och kanske även oro hos många människor. Vid samhällskriser eller om freden hotas behöver vi hjälpas åt. Börja redan idag att prata med grannar och bekanta om vilka förberedelser som kan göras för att underlätta för familjen, närområdet och för hela samhället. Rätt kunskap och beredskap ökar din förmåga att hantera olika händelser. Läs gärna på så att du kan svara på frågor och berätta för andra om hur totalförsvaret och krisberedskapssystemet fungerar. Du kan lära dig mer på webbplatserna nedan. Om du redan är medlem i en frivillig försvarsorganisation kan du förmodligen mer än många andra.

Vill du bidra?

Om du är intresserad av att lära dig mer och göra en insats kan du bli medlem i en frivillig försvarsorganisation. Organisationerna har olika inriktningar, välj en utifrån ditt intresseområde.

Vad gör Svenska Lottakåren?

Våra lokala lottakårer kommer på många håll i landet att stötta kommunernas aktiviteter för att på olika sätt sprida informationen om hur du ökar din hemberedskap. Det är inget som vi enbart gör under en vecka om året utan hela året runt genomför vi utbildningen Sköt dig själv där du får kunskap om vem som har ansvar för vad i den svenska krisberedskapen och vad som är bra att ha hemma när det oväntade händer och vardagen vänds upp och ner. 

Genom att engagera dig hos oss får du som kvinna möjlighet att göra en insats för att vi alla ska ha ett säkrare och tryggare samhälle. Ett medlemskap ger dig ett starkt kvinnligt nätverk och personlig utveckling samtidigt som du gör en viktig insats för vårt totalförsvar - oavsett hur du väljer att engagera dig.

Gå en utbildning - Sköt dig själv

Svenska Lottakåren utbildar på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, allmänheten för att öka kunskapen hos den enskilde i händelse av en samhällskris. Utbildningen heter Sköt dig själv och går igenom på grundläggande nivå hur det svenska krisberedskapssystemet är uppbyggt, vad det offentliga ansvarar för och vad du som individ har för ansvar. Du får fundera på vad du behöver ha hemma för att vara förberedd när det oväntade händer och vardagen vänds upp och ner. Utbildningen är 8 h och lunch ingår. Se datum och anmäl dig.

Mer information

  • DinSäkerhet.se – Tips om hur du kan förbereda dig inför kriser. Det finns bland annat checklista för vad en krislåda kan innehålla, videoklipp och poddavsnitt. Från slutet av maj kan du även hitta broschyren Om krisen eller kriget kommer för nedladdning och på ytterligare språk.
  • Krisinformation.se – Samlar information från myndigheter och ansvariga aktörer före, under och efter stora händelser och kriser. Finns även som app att ladda ned till mobilen.
  • Frivilligutbildning.se – Kontaktuppgifter till alla frivilliga försvarsorganisationer och information om organisationernas utbildningar och verksamhet
  • Msb.se/Krisberedskapsveckan - Mer information om kampanjen

Hur många kommuner deltar?

I år har kommunerna möjlighet att anmäla sig till Krisberedskapsveckan. Tanken med anmälan är att skapa en helhetsbild över vilka aktiviteter som genomförs runt om i landet och hur många kommuner som deltar.

Se om din kommun deltar

Beställ "Klarar du krisen?"

Brädspelet "Klarar du krisen?" lär spelarna om det svenska krisberedskapssystemet och vad som är bra att ha hemma för att vara förberedd på när det oväntade händer ocvh vardagen vänds upp och ner. Spelet är slut på lager och går just nu inte att beställa.

Vanliga frågor

Här hittar du svar på vanliga frågor om frivilliga försvarsorganisationer, om Krisberedskapsveckan och om broschyren Om krisen eller kriget kommer.

Lär dig mer