Uppsala lottakår

Packa din krislåda - en aktivitet i krisberedskapsveckan

Vår medlem Lina Sigurdh håller utbildning för allmänheten i kommunens regi.
till

13:00-14:30 den 1 oktober.

Anmälan till kårmailen uppsala[at]svenskalottakaren.se senast 28 september.

Temat för 2022 är mat och det innefattar exempelvis livsmedelsförsörjning. I händelse av kristider är det av stor vikt att vi kan säkra en god livsmedelsförsörjning. I kölvattnet av pandemin, det försämrade säkerhetspolitiska läget, ökade el- och bränslekostnader samt ökade matpriser har ett behov av en livsmedelsberedskap uppstått.

Håll utkik på vår hemsida och våra sociala medier för mer information.