Uppsala lottakår

Uppsala lottakår fick en nystart 2019 efter att verksamheten legat nere några år. För närvarande har kåren drygt 190 medlemmar i olika åldrar. Alla har förstås olika bakgrund och erfarenhet, något som lottakåren välkomnar och anser är viktigt att ta tillvara. Mångfald ger styrka och vi kan alla bidra med något. Lottakåren har medlemmar engagerade inom Försvarsmakten men får också allt fler uppdrag inom den civila krisberedskapen. I denna tid med Corona-krisen har lottor från Uppsala gjort viktiga insatser på uppdrag av MSB - myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Röda korset och Region Uppsala. Lottor är efterfrågade!

Kårens planerar för olika aktiviteter, till exempel kårafton med olika teman, informationsträffar, medlemsmöten, studiebesök med mera. Om du vill bli medlem, har några frågor, kanske förslag eller synpunkter så är du varmt välkommen att kontakta oss!

Ditt medlemskap blir vad du gör det till. Oavsett om du vill utbilda dig eller om du endast vill stödja verksamheten så är du varmt välkommen! Som medlem inbjuds du till våra kåraktiviteter som kan vara av olika slag.

Vill du utbilda dig till stabsassistent, civilt eller militärt, eller fältkock så behöver du ha en utbildningsplan upprättad. Det görs i samarbete med vår utbildningslotta.

Vad gör Uppsala lottakår?

 • Vi stöttar lottor med utbildningsplaner för att bli civil stabsassistent, militär stabsassistent eller fältkock.
 • Vi anordnar kåraftnar med olika teman, föreläsningar och samarbetar med andra föreningar för att stärka lottakårens kunskap om omvärlden.
 • Vi är i starten av att starta en ungdomsverksamhet - vill du vara med? Ta kontakt!
 • Kontinuerliga samarbetsinsatser tillsammans med andra frivilliga organsiationer, Röda Korset, Uppsala Kommun, Region Uppsala.

Vad har vi gjort?
Från våren 2020 till hösten 2021 hjälpte lottor från Uppsala lottakår personer i riskgrupp att hämta ut medicin och paket. Detta gjorde vi i samarbete med Röda Korset.
I ett ytterligare samarbete med Röda Korset har vi haft lottor som varit vaccinationsvärdar vid Region Uppsalas vaccinationsställen.
Lottor har också ställt upp som funktionärer vid dam-VM i innebandy.

Du hittar oss även på Facebook och Instagram. Gå in och gilla sidan för att följa oss.

Mail: uppsala[at]svenskalottakaren.se">uppsala[at]svenskalottakaren.se

Årsavgift 350 kr

Kontaktinformation

Funktionärer

 • Annelie Jansson

 • Lotta Nyström

 • Eva-Karin Brodin

 • Agneta Hedin

 • Ulrika Forslund

 • Lena Bjuhr Erngren

 • Lina Sigurdh

 • Ann Pettersson

 • Lena Rifve

 • Maria Bäärnhielm