12 - Jämställdhet är nyckeln till att nå globala målen

26 mars 2017
Globala hållbarhetsmålet nr fem.

Att ge kvinnor och flickor lika möjligheter som män och pojkar att bidra med sina resurser och kunskaper ökar välståndet i samhället. Mål 5 i de globala målen för hållbar utveckling handlar om jämställdhet, och kvinnor och flickors egenmakt. Karin Johansson på Svenska FN-förbundet förklarar varför målet är viktigt för att de övriga 16 målen ska kunna nås och vad som görs i Sverige.

 

Lästips: