13 - Fredliga och inkluderande samhällen: mål 16 | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

13 - Fredliga och inkluderande samhällen: mål 16

globala hållbarhetsmålet 16 - fredliga och inkluderande samhällenViktor Sundman, Svenska FN-förbundet, berättar om varför det globala hållbarhetsmålet mål 16, som handlar om fredliga och inkluderande samhällen, är grundläggande för en hållbar utveckling. Sverige arbetar till exempel i FN:s säkerhetsråd med att på internationell nivå sträva efter att förebygga väpnade konflikter. Och det finns även områden vi kan utveckla i det svenska samhället för att säkerställa att vi har ett inkluderande samhälle. Men att mäta framgång är inte helt okomplicerat. #globalamålen

Läs mer: