144 - Kvinnor är krigens glömda soldater

12 maj 2022
Anna Larsdotter, författare

Med hjälp av dagböcker, memoarer och möten har författaren Anna Larsdotter kunnat skildra 20 kvinnors pliktkänsla och patriotism under andra världskriget. Vi får bland andra möta en prickskytt i röda armen, en motståndskvinna i Danmark, en officer i brittiska luftvärnet och en singallotta på försvarsstaben i Sverige. Anna vill att berättelserna ska väcka en fundering kring vilka uppgifter kvinnor hade men också hur vi själva idag skulle ställa oss till att delta i en liknande situation.

Lästips: