156 - Medias vitala roll i en demokrati

24 november 2022
Martin Holmberg

Media har en vital roll i en demokrati att hjälpa oss att förstå skeenden i samhället. En roll som kanske är ännu viktigare idag när vem som helst kan publicera innehåll. Martin Holmberg, Medier & Demokrati, lyfter fria oberoende medier som en grundbult i en vital demokrati. För att kunna vara aktiva samhällsmedborgare behöver vi information som bygger vår kunskap om det som händer i vår omvärld och det är medias roll att ge oss den.

Lästips: