162 - Inte rädd utan beredd

16 mars 2023
Nadja Karlsson

Beredskapsutställningen Rädd eller beredd turnerar runt i hela Sverige och Nadja Karlsson, Valbo lottakår, är en av informatörerna från de frivilliga försvarsorganisationerna som jobbar i utställningen. Utställningen vill ge ungdomar teoretisk kunskap och praktisk övning i både krishantering, individens ansvar och totalförsvarsplikten. Nadja drivs av att ge ungdomar kunskap om totalförsvaret - något hon själv saknade inför att hon fick mönstringsunderlaget. Som informatör har Nadja ansvaret att guida besökarna och hjälpa till att svara på frågor. Hon ser att ungdomarna är väldigt intresserade och tänker praktiskt om hur de själva skulle kunna stärka sin beredskap med det de redan har hemma.

Lästips: