173 - Att bygga ett starkt lag

14 september 2023
Händer i olika färger som samlas i mitten, en röd hand pekar ut riktningen

Del sju av sju i poddserien Stärk ditt ledarskap.
Som ledare har vi till uppgift att leda en grupp individer mot ett mål. Det är ledarens uppgift att skapa förutsättningar för gruppen att kunna nå målet. En grund för att lyckas med att nå målet är att bygga starka lag med hög tilltro till varandra och som kan hantera konflikter. Då kan gruppen fokusera på uppgiften istället för sina relationer. 

Lästips: