174 - Vad är en prepper?

28 september 2023
""

I forskningsprojektet För alla eventualiteter har Elias Melander, Göteborgs universitet, intervjuat 20 svenskar som redan innan pandemin förberett sig på olika störningar i samhället. De preppar som ett sätt att trygga framtiden utifrån hur störningar i olika delar av samhället kan påverka dem. Prepping, menar Elias, innehåller en repertoar av saker, förhållningssätt, praktiker och föreställningar som tillsammans utökar den enskildes handlingsutrymme i en kris. Varför man preppar handlar vanligen antingen om att man ser ett individuellt ansvar för att klara en kris, alternativt ett behov av att visa solidaritet där prepping innebär att samhällets resurser kan riktas mot att hjälpa andra som behöver det mer.  

Lästips: