183 - Lottors engagemang lyftes av pressen under beredskapstiden

7 mars 2024
Jennifer Bergström

Under 100 år har kvinnor engagerat sig i Lottakåren för att både civilt och militärt skydda Sveriges frihet och säkerhet. Under beredskapstiden lyftes Lottakårens verksamhet ofta fram i den samtida pressen. Jennifer Bergström läser militärhistoria på Försvarshögskolan och i sin kandidatuppsats skrev hon om hur pressen beskrev Lottakåren. Pressen berättade om den verksamhet som organisation hade och lottor beskrevs som aktiva och duktiga. Jennifer lyfter också hur lika engagemanget och bredden i möjligheter att engagerar sig är väldigt lika då som nu. 

Lästips: