188 - Utländsk bakgrund innebär inte lägre försvarsvilja

30 maj 2024
Magnus Karlsson

Skiljer sig medborgarnas vilja att göra insatser vid större samhällskriser och ytterst i krig beroende på om man har utländska bakgrund eller inte? Nej, säger Magnus Karlsson, Marie Cederschiöld högskola, som studerar civilsamhället i kris och krig. Försvarsviljan är väldigt hög hos hela befolkningen och har varit sedan 1960-talet. Både personer med utländsk bakgrund och resten av befolkningen är väldigt villiga att göra insatser i både samhällskris och krig. 

Lästips: