23 - Fler kvinnor behövs i Försvarsmakten | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

23 - Fler kvinnor behövs i Försvarsmakten

Jonas Haggren FörsvarsmaktenKonteramiral Jonas Haggren, chef för ledningsstabens inriktningsavdelning, förklarar varför det är strategiskt viktigt att fler kvinnor söker sig till Försvarsmakten. Det handlar dels om rättighetsperspektivet - alla ska ha lika förutsättningar att kunna utvecklas i Försvarsmakten oavsett kön, men även personalförsörjningsperspektivet - att ha tillgång till hela samhället kompetens, och även det operativa perspektivet - Försvarsmakten precis som andra företag får bättre operativ effekt med mångfald. 

Lästips