Heléne Rådemar omvald till rikslottachef vid historisk riksstämma | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Heléne Rådemar omvald till rikslottachef vid historisk riksstämma

Heléne Rådemar, rikslottachef och Åsa Lindestam, riksförbundets ordförande

Under lördagen samlades lottakårernas ombud för att från sina respektive hemorter genomföra riksstämmans plenum digitalt. Bland annat valdes de förtroendevalda som ska leda organisationen fram till och med nästa riksstämma.

Heléne Rådemar fick förnyat förtroende att leda organisationen som rikslottachef och överstyrelsens ordförande.

- Jag är djupt ödmjuk och tacksam för det fortsatta förtroendet jag har fått att som rikslottachef leda organisationen. Sveriges riksdag ska under hösten fatta ett totalförsvarsbeslut för perioden 2021 – 2025. Vår organisation är en viktig del i att stärka vårt gemensamma totalförsvar. Lottors kompetenser är användbara här och nu men vi är redo att även möta nya uppgifter i en bred hotskala. Vi behövs i totalförsvaret!

Årets riksstämma blev på grund av coronapandemin annorlunda. Överstyrelsen tog redan tidigt i våras beslut om att genomföra stämman digitalt. Under sommaren och fram till riksstämman har organisationen jobbat hårt med att öka den digitala kunskapen bland främst de ombud och ersättare som valts att representera sin kår. Genom bland annat en klassisk Brevskola och med stöd av digitala lottakompisar har ombud och ersättare säkerställt att de har rätt teknisk utrustning och tränat på att delta i webbmöten för att vara redo för den digitala riksstämman.

- Coronapandemin prövar vår omvärld, vårt samhälle och oss i Lottakåren. Alla lottor som deltog i stämmar har visat att även under nya och svårare förutsättningar håller vi samman vår organisation och vi löser uppgiften, säger Heléne Rådemar.

Riksstämman genomfördes i två delar under två olika veckoslut. Först ett digitalt påverkanstorg där alla motioner och några av propositionerna diskuterades. Efter en omröstning stod det klart vilka yrkanden och tilläggsyrkanden som ombuden skulle fatta beslut om vid plenum, riksstämmans andra del som genomfördes 17 oktober. 

Åsa Lindestam, förste vice talman i riksdagen, valdes till riksstämmans ordförande under plenum och ledde ombuden genom föredragningslistan och alla beslut. Åsa fick även hon förnyat förtroende som riksförbundets ordförande.

- Som riksförbundets ordförande är jag stolt över att leda riksstämman för en demokratisk organisation som finns till både genom att ställa upp för civilt och militärt försvar. Att kunna påverka genom att skriva motioner till riksstämman, att ställa upp som ombud och att argumentera för sin sak är några delar som visar på ett demokratiskt förfarande.

Att riksstämman genomfördes digitalt hindrade självklart inte att riksstämman inramades av våra traditioner. Åsa Lindestam läste traditionsenligt Lottaerinran och stämman avslutades med Lottasången.

Vid riksstämman brukar Riksförbundet Sveriges lottakårers Kungliga förtjänstmedalj i guld delas ut. I år fick själva utdelningen ske genom lokala ceremonier men alla guldmedaljörer presenterades under riksstämman.

Under avslutningen av riksstämman fick vi också ett uppskattat besök av Fältartisterna och ombud hade möjlighet att mingla – även det digitalt så klart.

Den nyvalda överstyrelsen 2020-2022 hittar du här