Överstyrelse | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Överstyrelse

Lottaöverstyrelsen (LÖ) är organisationens högsta beslutande organ och leder organisationen mellan riksstämmorna.

Rikslottachef och styrelsens ordförande

Heléne Rådemar

Lottakår

Stockholms flyglottakår

Kontaktuppgifter 08-666 10 83
helene.rademar [at] svenskalottakaren.se (Skicka e-post)

Vice ordförande

Ewa Larsson

Lottakår

Umeå lottakår

Kontaktuppgifter ewa.larsson [at] svenskalottakaren.se (Skicka e-post)

Vice ordförande

Eva Nolsäter

Lottakår

Stockholms marinlottakår

Kontaktuppgifter eva.nolsater [at] svenskalottakaren.se (Skicka e-post)

Generalsekreterare & kanslichef

Anna Nubäck

Föredragande i LÖ

Lottakår

Stockholms marinlottakår

Kontaktuppgifter 08-666 10 81
anna.nuback [at] svenskalottakaren.se (Skicka e-post)

Ledamot

Cecilia Agri

Lottakår

Sollentuna lottakår

Kontaktuppgifter cecilia.agri [at] svenskalottakaren.se (Skicka e-post)

Ledamot

Sanne Annersand

Lottakår

Uppsala Lottakår

Kontaktuppgifter sanne.annersand [at] svenskalottakaren.se (Skicka e-post)

Ledamot

Ann-Sofie Esperi

Lottakår

Kalix lottakår

Kontaktuppgifter ann-sofie.esperi [at] svenskalottakaren.se (Skicka e-post)

Ledamot

Annika Sällvik

Lottakår

Lunds lottakår

Kontaktuppgifter annika.sallvik [at] svenskalottakaren.se (Skicka e-post)

Ledamot

Sally Silfveroxel

Lottakår

Göteborgs lottakår

Kontaktuppgifter sally.silfveroxel [at] svenskalottakaren.se (Skicka e-post)

Ledamot

Margareta Olander

Lottakår

Karlshamns lottakår

Kontaktuppgifter margareta.olander [at] svenskalottakaren.se (Skicka e-post)

Ersättare

Elisabeth Schimann

Lottakår

Stockholms marinlottakår

Kontaktuppgifter elisabeth.schimann [at] svenskalottakaren.se (Skicka e-post)

Ersättare

Hilda Silvergran

Lottakår

Jämtland Härjedalens lottakår

Kontaktuppgifter hilda.silvergran [at] svenskalottakaren.se (Skicka e-post)

Riksförbundets ordförande

Åsa Lindestam

Lottakår

Söderhamns lottakår

Kontaktuppgifter 070-600 80 13
asa.lindestam [at] riksdagen.se (Skicka e-post)