Överstyrelse | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Överstyrelse

Lottaöverstyrelsen (LÖ) är organisationens högsta beslutande organ mellan riksstämmorna. LÖ leder organisationen mellan riksstämmorna med utgångspunkt från de beslut som riksstämman tagit.

Presidiet består av rikslottachefen, de två vice ordföranden och generalsekreteraren. Mellan överstyrelsens möten arbetar presidiet med frågor som överstyrelsen gett dem i uppdrag att bereda. 

Rikslottachefen är även styrelsens ordförande. Antalet vice ordförande väljs vid varje riksstämma, den här perioden har organisationen två.

Varje ledamot och ersättare i överstyrelsen har ansvar att vara kontaktperson mot ett antal kårer fördelade på län. Vilken kontaktperson som ansvarar för vilket/vilka län ser du nedan hos repsektive person.

Riksförbundets ordförande är också en förtroendevald befattning som väljs vid varje riksstämma. Personen som väljs är politiker i försvarsutskottet och rollen syftar till att ha en bra dialog med försvarsutskottet kring viktiga frågor för organisationen. 

Rikslottachef och styrelsens ordförande

Heléne Rådemar

Lottakår

Stockholms flyglottakår

Kontaktuppgifter 08-666 10 83
helene.rademar [at] svenskalottakaren.se (Skicka e-post)

Vice ordförande

Ewa Larsson

Lottakår

Umeå lottakår

Kontaktuppgifter 070-558 92 45
ewa.larsson [at] svenskalottakaren.se (Skicka e-post)

Vice ordförande

Eva Nolsäter

Lottakår

Stockholms marinlottakår

Kontaktuppgifter 0707-971958
eva.nolsater [at] svenskalottakaren.se (Skicka e-post)

Generalsekreterare & kanslichef

Anna Nubäck

Föredragande i LÖ

Lottakår

Stockholms marinlottakår

Kontaktuppgifter 08-666 10 81
anna.nuback [at] svenskalottakaren.se (Skicka e-post)

Ledamot

Cecilia Agri

Kontaktperson för kårer i: Gävleborg, Stockholm, Värmland.

Lottakår

Sollentuna lottakår

Kontaktuppgifter cecilia.agri [at] svenskalottakaren.se (Skicka e-post)

Ledamot

Sanne Annersand

Kontaktperson för kårer i: Dalarna, Uppsala, Västmanland.

Lottakår

Stockholms flyglottakår

Kontaktuppgifter sanne.annersand [at] svenskalottakaren.se (Skicka e-post)

Ledamot

Ann-Sofie Esperi

Kontaktperson för kårer i: Norrbotten, Västernorrland.

Lottakår

Kalix lottakår

Kontaktuppgifter ann-sofie.esperi [at] svenskalottakaren.se (Skicka e-post)

Ledamot

Annika Sällvik

Kontaktperson för kårer i: Skåne.

Lottakår

Lunds lottakår

Kontaktuppgifter annika.sallvik [at] svenskalottakaren.se (Skicka e-post)

Ledamot

Sally Silfveroxel

Kontaktperson för kårer i: Halland, Västra Götaland, Örebro.

Lottakår

Göteborgs lottakår

Kontaktuppgifter sally.silfveroxel [at] svenskalottakaren.se (Skicka e-post)

Ledamot

Margareta Olander

Kontaktperson för kårer i: Blekinge, Gotland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Östergötland.

Lottakår

Karlshamns lottakår

Kontaktuppgifter margareta.olander [at] svenskalottakaren.se (Skicka e-post)

Ersättare

Elisabeth Schimann

Kontaktperson för kårer i: Stockholm, Södermanland.

Lottakår

Stockholms marinlottakår

Kontaktuppgifter elisabeth.schimann [at] svenskalottakaren.se (Skicka e-post)

Ersättare

Hilda Silvergran

Kontaktperson för kårer i: Jämtland, Västerbotten.

Lottakår

Jämtland Härjedalens lottakår

Kontaktuppgifter hilda.silvergran [at] svenskalottakaren.se (Skicka e-post)

Riksförbundets ordförande

Åsa Lindestam

Lottakår

Söderhamns lottakår

Kontaktuppgifter 070-600 80 13
asa.lindestam [at] riksdagen.se (Skicka e-post)