Överstyrelse | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Överstyrelse

Lottaöverstyrelsen (LÖ) är organisationens högsta beslutande organ mellan riksstämmorna. LÖ leder organisationen mellan riksstämmorna med utgångspunkt från de beslut som riksstämman tagit.

Presidiet består av rikslottachefen, de två vice ordföranden och generalsekreteraren. Mellan överstyrelsens möten arbetar presidiet med frågor som överstyrelsen gett dem i uppdrag att bereda. 

Rikslottachefen är även styrelsens ordförande. Antalet vice ordförande väljs vid varje riksstämma, den här perioden har organisationen två.

Varje ledamot och ersättare i överstyrelsen har ansvar att vara kontaktperson mot ett antal kårer fördelade på län. Vilken kontaktperson som ansvarar för vilket/vilka län ser du nedan hos repsektive person.

Riksförbundets ordförande är också en förtroendevald befattning som väljs vid varje riksstämma. 

Rikslottachef och styrelsens ordförande

Heléne Rådemar

Lottakår

Stockholms flyglottakår

Kontaktuppgifter 08-666 10 83
helene.rademar [at] svenskalottakaren.se (Skicka e-post)

Vice ordförande

Ewa Larsson

Lottakår

Umeå lottakår

Kontaktuppgifter 070-558 92 45
ewa.larsson [at] svenskalottakaren.se (Skicka e-post)

Vice ordförande

Eva Nolsäter

Lottakår

Stockholms marinlottakår

Kontaktuppgifter 0707-971958
eva.nolsater [at] svenskalottakaren.se (Skicka e-post)

Generalsekreterare & kanslichef

Anna Nubäck

Föredragande i LÖ

Lottakår

Stockholms marinlottakår

Kontaktuppgifter 08-666 10 81
anna.nuback [at] svenskalottakaren.se (Skicka e-post)

Ledamot

Cecilia Agri

Kontaktperson för kårer inom MR M (Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län).

Lottakår

Sollentuna lottakår

Kontaktuppgifter cecilia.agri [at] svenskalottakaren.se (Skicka e-post)

Ledamot

Emma Backlund

Kontaktperson för kårer inom MR N (Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län).

Lottakår

Boden-Luleå lottakår

Kontaktuppgifter emma.backlund [at] svenskalottakaren.se (Skicka e-post)

Ledamot

Ann-Sofie Esperi

Kontaktperson för kårer inom MR N (Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län).

Lottakår

Kalix lottakår

Kontaktuppgifter ann-sofie.esperi [at] svenskalottakaren.se (Skicka e-post)

Ledamot

Annika Sällvik

Kontaktperson för kårer inom MR S (Skåne, Blekinge, Kronobergs, Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län) samt Gotlands län.

Lottakår

Lunds lottakår

Kontaktuppgifter annika.sallvik [at] svenskalottakaren.se (Skicka e-post)

Ledamot

Sally Silfveroxel

Kontaktperson för kårer inom MR V (Västra Götalands, Hallands, Örebro och Värmlands län).

Lottakår

Göteborgs lottakår

Kontaktuppgifter sally.silfveroxel [at] svenskalottakaren.se (Skicka e-post)

Ledamot

Margareta Olander

Kontaktperson för kårer inom MR S (Skåne, Blekinge, Kronobergs, Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län) samt Gotlands län.

Lottakår

Karlshamns lottakår

Kontaktuppgifter margareta.olander [at] svenskalottakaren.se (Skicka e-post)

Ersättare

Anette Hagvall

Kontaktperson för kårer inom MR V (Västra Götalands, Hallands, Örebro och Värmlands län).

Lottakår

Vänersborgs lottakår

Kontaktuppgifter anette.hagvall [at] svenskalottakaren.se (Skicka e-post)

Ersättare

Annica Emtegård

Kontaktperson för kårer inom MR M (Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län).

Lottakår

Stockholms marinlottakår

Kontaktuppgifter annica.emtegard [at] svenskalottakaren.se (Skicka e-post)

Riksförbundets ordförande

Åsa Lindestam

Lottakår

Söderhamns lottakår

Kontaktuppgifter 070-600 80 13
asa.lindestam [at] riksdagen.se (Skicka e-post)