I maj får du viktig post | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

I maj får du viktig post

I slutet av maj genomförs kampanjen Krisberedskapsveckan och då får alla hushåll i Sverige en broschyr i sin brevlåda. Broschyren heter ”Om krisen eller kriget kommer” och det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som skickar ut den på uppdrag av regeringen. Syftet med broschyren är att få dig att reflektera över hur du kan hantera din vardag om samhällets service och tjänster inte fungerar på det sätt som du är van vid. Bakgrunden kan vara att landet drabbas av extremt väder, allvarliga olyckor och militära konflikter.

I broschyren får du konkreta råd och tips på hur människor kan förbereda sig på en vardag när samhällsservicen inte fungerar. 

-    Vad innebär höjd beredskap och hur ska du agera? 
-    Vad behöver du för att klara dig i minst tre dygn?
-    Hur ser din egen beredskap ut?

Svenska Lottakåren är en av flera frivilligorganisationer som stödjer regeringens satsning på information till privatpersoner och kommunernas kampanjaktiviteter under Krisberedskapsveckan, 28 maj – 3 juni 2018.

Gradvis stärkning av vår hemberedskap

Arbetet med att stärka medborgarnas kunskaper om krisberedskap har pågått under en längre tid så det är inget nytt, men just i år, år 2018, görs en extra satsning på att:

”…ge människor lättillgänglig och användbar kunskap och information. Människor behöver känna att de kan påverka sin egen och sina närmastes säkerhet, att dom är en viktig del i Sveriges beredskap och vår gemensamma säkerhet. Det handlar alltså inte bara om att hålla sig varm, ha vatten, mat och kunna kommunicera. Det handlar också om förmågan att freda sig mot falska nyheter, spridning av desinformation och försök att få oss att ifrågasätta våra grundläggande demokratiska värden.” (Citat Dan Eliasson, generaldirektör MSB, Uppstartskonferensen 22 mars 2018)

Syftet med utskicket av broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” är att sprida information om krisberedskap och om hur vi kan stärka vår egen hemberedskap och därmed förebygga och hantera omfattande och oönskade händelser på alla nivåer i samhället. Krisberedskapsveckan (som genomfördes för första gången 2017) är ett steg i arbetet med att ge människor verktyg till att kunna ta sitt ansvar. Är var och en välinformerad och motiveras till att vara förberedd, kan vi agera och hjälpa andra om något händer.

Krisberedskapsveckan, 28 maj – 3 juni

Håll utkik efter broschyren och ta med den när du besöker dina grannar, vänner och bekanta för att exempelvis diskutera vad stärkt krisberedskap innebär för just er.

Håll även utkik efter mer information på www.DinSäkerhet.se (där broschyren kommer att kunna laddas ner på 14 olika språk), på www.svenskalottakaren.se/krisberedskapsveckan och på Facebook / Instagram där frågor/svar och tips på aktiviteter publiceras före, under och efter Krisberedskapsveckan.

Vår styrka är din styrka

I Svenska Lottakåren använder vi vår styrka till att stärka vårt samhälles robusthet i vardag, kris och krig. Det gör vi genom att i olika utbildningar stärka oss själva. Ofta utmanar vi oss genom att prova på nya saker. Genom den personliga utveckling vi får, till exempel i ledarskap, stärker vi även andra. I vår gemenskap kan du hitta hur du vill forma ditt engagemang, med det tempo som passar dig. Bli del av ett starkt kvinnligt nätverk du med och gör som över 4 400 andra kvinnor – bidra till ett säkrare och tryggare samhälle.

Svenska Lottakåren

Vi lever i ett ständigt föränderligt och sårbart samhälle. Svenska Lottakåren engagerar och utbildar kvinnor för att ta en aktiv roll i händelse av en kris eller störning i samhället. Vill du också göra en insats? Prata gärna med våre medlemsrådgivare så berättar de mer om hur du kan engagera dig. Du når dem på fraga@svenskalottakaren.se eller via 08-666 10 80.