Svenska Lottakåren starkt kritisk till frivilligutredning

Svenska Lottakåren har i dagarna lämnat sitt yttrande över utredningen SOU 2008:101 ”Ny inriktning av frivillig beredskapsverksamhet”.

Publicerad 16 februari 2009

- Vi anser att utredaren har missat det grundläggande demokratiska värdet av ideellt engagemang. Istället ska de frivilliga beredskapsorganisationernas insatser för samhället enbart mätas i pengar, säger Svenska Lottakårens generalsekreterare Heléne Rådemar i en kommentar.

Nedan kan du ta del av Svenska Lottakårens yttrande.