Handledarutbildning - Digital handledare

Det digitala rummet ger oss möjligheter att erbjuda allmänheten och medlemmar ytterligare ett sätt att komma i kontakt med oss. Som digital handledare drivs du av att se människor växa med ny kunskap och är bekväm i det digitala rummet.

För att bli digital handledare genomför du en utbildning i tre steg. Alla stegen genomförs i det digitala rummet. Utbildningen syftar till att stärka din förmåga att skapa, leda och genomföra digitala utbildningar. Självklart kan du välja flera inriktningar.

Utbildningen består av tre delar:

 1. Zoom i rollen som värd. Genomförs en kväll. Under det här tillfället visar du att du kan hantera verktyget Zoom. OBS, ingen grundkurs i Zoom - den kunskapen förväntas du redan ha.
 2. Pedagogisk grund i hur du genomför en digital utbildning tillsammans med en handledarkollega. Praktiskt övning inför grupp och examination. Genomförs vid en kväll och en heldag en helg.
 3. Inriktning mot specifik utbildning. Introduktion till utbildningsmaterialet för den inriktning du valt.

Du behöver känna dig bekväm med att delta i webbmöten i verktyget Zoom och brinna för att utbilda eller förmedla kunskap till nya personer. Du behöver inte ha några formella ledarskapsmeriter för att gå utbildningen. Du behöver inte ha lång erfarenhet som lotta.

Krav för att få delta i grundutbildningen:

 • Du behöver ha tillgång till dator, kamera, mikrofon och stabil internetuppkoppling.
 • Du är digitalmodig och van vid att använda verktyg som Zoom.
 • Du ska ha möjlighet att delta på alla utbildningsdagar för grundutbildningen, och utbildning för den inriktning/kurs som du väljer att handleda. Se datum för dessa under respektive kurs nedan.
 • Du förväntas avsätta tid för att genomföra utbildningar om du blir godkänd, lite olika antal utbildningar beroende på vilket uppdrag du väljer.

Sök handledarutbildningen:

 1. Anmäl dig till ett av Zoom värd tillfällena
 2. Anmäl dig till ett av Handledare digital tillfällena
 3. Anmäl dig till en eller flera inriktningar
  • Sköt dig själv
   Du förväntas genomföra vår hemberedskapsutbildning Sköt dig själv ett antal gånger per år för deltagare från allmänheten. Du ska ha genomfört utbildningen som deltagare först.
  • När det oväntade händer
   Du förväntas genomföra vår workshop för unga om samhällsansvar och försvar av demokratin ett antal gånger per år för ungdomar som ej är medlem. Du ska ha genomfört utbildningen som deltagare först.
  • Lottakunskap
   Du förväntas genomföra Lottakunskap för de medlemmar som har ett medlemskap utan kårtillhörighet samt introduktionspresentationer för nyfikna. Inriktningen kvalificerar dig också att bli handledare för andra medlemsutbildningar för riksförbundet.
  • Lokal rekrytering (avtalsutbildning militär)
   Du förväntas leda introduktionswebbmöten för nyfikna om våra avtalsutbildningar som stöd vid rekryteringsaktiviteter. I första hand för dig som är fältkocks- eller stabsambassadör.

Förkunskapskrav

Trygg med digitala verktyg, till exempel Zoom och powerpoint.
Du brinner för att förmedla kunskap till andra.

Kommande kurstillfällen

Inga kurstillfällen finns för tillfället utlagda.