Handledarutbildning - Fysisk/Regional handledare

Det fysiska rummet ger oss möjligheter att erbjuda allmänheten och medlemmar att träffas i person på samma plats, utföra gruppövningar som kräver fysisk närhet och nätverka på lokal/regional nivå. Som fysisk (regional) handledare drivs du av att se människor växa med ny kunskap och är bekväm med att leda grupper i person.

För att bli fysisk handledare genomför du en utbildningsprocess i fyra steg. Utbildningen syftar till att stärka din förmåga att skapa, leda och genomföra utbildningar på plats. Självklart kan du välja flera inriktningar. Nedan kan du anmäla dig till handledarutbildning med inriktning.

Du behöver vara pedagogisk och brinna för att utbilda eller förmedla kunskap till nya personer. Du behöver inte ha några formella ledarskapsmeriter för att gå utbildningen. Du behöver inte ha lång erfarenhet som lotta. Vi rekommenderar dock att du har lite kunskap om organisationen eller att du har gått Lottakunskap innan.

Utbildningen består av fyra delar:

  1. Grundkursen: Du går först en fysisk kurs i den inriktningen du vill bli handledare i. Detta är för att du ska ha koll på vad för kurs du kommer att ansvara för och för att se en erfaren handledare ta dig igenom materialet som deltagare. Grundkursen hittar du på respektive kurssida.​​​​​
  2. Handledarutbildning med inriktning: Du väljer att gå en handledarutbildning inriktad på den kurs du vill handleda. Du får en närmare introduktion till kursmaterialet och vad det innebär att vara handledare. Nedan kan du anmäla dig till handledarutbildning med inriktning.
  3. Handräckning: Du är med från start till avslut som medhjälpare/handräckning på en fysisk kurs som hålls i av en erfaren handledare. Du får lära dig hur en handledare tar hand om en kurs från början till slut. Tillfälle för handräckning bestäms i samråd med projektledaren.
  4. Uppkörning: Efter att alla tre stegen är genomförda ska du ha din första egna fysiska kurs. Till detta tillfälle väljer du dina egna deltagare, vanligen anhöriga/vänner/bekanta/kårmedlemmar, som går kursen du håller i. Med på kursen har du en mentor. Mentorn agerar vanlig deltagare under kursen, men efter kursen ger hon dig feedback och hjälper projektledaren avgöra om du är redo för att köra öppna kurser. Tillfälle för uppkörning bestäms i samråd med projektledaren.

Grundkurser:

Frågor om processen?

Kontakta projektledaren för beredskapskurserna på kurs.samhallskris[at]svenskalottakaren.se 

 

Förkunskapskrav

  • Du behöver vara medlem i Svenska Lottakåren.
  • Du behöver ha genomfört kursen du vill handleda i. Kursen ska ha varit fysisk.

Kommande kurstillfällen

Utbildning Plats Datum Sök senast
Handledarutbildning - Fysisk/Regional handledare Zoom
Tid: 18:30 - ca 21:00. Länk skickas ut efter sista ansökningsdatumet. Förkunskapskrav: Grundkursen (Sköt dig själv, När det oväntade händer och/eller Fakta och sanning i en demokrati)