Tjej skriver på blädderblocksblad

Demokrati i Svenska Lottakåren

Svenska Lottakåren har stått för folkförankring och uppslutning kring hur vi tillsammans skapar ett säkrare samhälle sedan 1924. Ytterst är vi budbärare av varför frågor som fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara.

Vårt samhälle vilar på demokratiska principer om hur vi tillsammans skapar det samhälle vi vill leva i. Vi lottor har tagit ställning för att försvara demokratin, vi tycker att den är skyddsvärd. Det vi försvarar, som totalförsvaret syftar till, är demokratin, rättssäkerheten och mänskliga fri- och rättigheter. 

Vi behöver upprätthålla dess värden som utgör grunden för vårt samhälle i fred. Gör vi inte det kommer vi troligen inte se staten som värd att försvara under höjd beredskap eller krig. Ju fler vi är som vill värna de värden desto starkare är vår försvarsvilja.

Demokratisk beredskap

Vi lottor bidrar till en starkare försvarsvilja genom att lära oss mer om samhället, vårt krisberedskapssystem, totalförsvaret och vilket ansvar vi själva har.

Precis som vi utbildar i hemberedskap och att ha en egen krislåda för att vara förberedd så ser vi att vi också behöver en demokratisk beredskap. Vi behöver kunskap om vår demokrati, våra fri- och rättigheter och våra skyldigheter för att vi ska kunna ta ansvar och vara del i att främja, förankra och försvara vår demokrati. Med kunskap kan vi också göra aktiva demokratiska handlingar i vardagen och vår demokratiska kompass blir enklare att navigera i händelse av oror eller hot. 

Den demokratiska processen i Svenska Lottakåren

Demokrati betyder folkmakt eller folkstyre. Demokrati innebär att makten utgår från medborgarna i en stat. I Sverige utövas makten genom att medborgarna i fria och allmänna val väljer representanter till riksdagen. Demokrati innebär också att medborgarna har vissa fri- och rättigheter.

Precis som i staten Sverige har medlemmarna i organisationen Svenska Lottakåren möjlighet att påverka både i den lokala lottakåren och på riksnivå. 

Hur funkar det?

Varje lottakår har kårstämma en gång per år, senast sista mars. Vid det tillfället har du som är medlem i en lottakår möjlighet att påverka lottakårens arbete genom att lämna in motioner (förslag till förändring) och välja ledamöter till styrelsen.

Påverka riksförbundet

Vartannat år är det riksstämma. Då har du möjlighet att påverka utvecklingen av hela riksförbundet. Det gör du genom att skriva motioner med förslag på förändringar. Motionen kan du skicka in som enskild medlem eller via din lottakår. Ju fler som går ihop och stödjer en motion desto större tyngd har den. Vid riksstämman väljs också ledamöter till överstyrelsen.