Göteborgs lottakår

      Det är på riktigt, det är viktigt - att vara lotta!                  Agera istället för att reagera.                       Välkommen du som vill ta ett ansvar för ett säkrare                     och tryggare samhälle.

 

Vi har en situation i Europa och övriga världen, som innebär att det är extra viktigt att varje invånare tänker till. Att vi är källkritiska och inte en av de som sprider vidare information vi inte vet kommer från en tillförlitlig källa - kanske är det egentligen onödigt att sprida den över huvudtaget. Ett ytterligare sätt är att vara förberedd - vi hjälper dig med det. 

Att vara lotta är att känna ett samhällsengagemang, att prioritera och värna vikten av den demokrati och frihet som vi har i Sverige, att dela med sig av den insikten och att därigenom stärka andra. Detta gör vi lottor på olika sätt.

I och med nuvarande säkerhetsläge i Europa och världen, är vi extra beredda att inställa oss där våra resurser efterfrågas. Vår kår behöver också engagerade medlemmar som vill hjälpa till i kårarbetet. Vi behöver vara fler, du behövs, bli medlem här och engagera dig på det sätt som passar just dig. 

Aktuell information om säkerhetsläget hittar du här

Genom att bli medlem har du aktivt tagit ställning för att ditt engagemang har betydelse. Hur, när eller om du sedan önskar gå vidare utgår från ditt egna val. Bli medlem nu - du gör skillnad.

Den här "gröna sidan" är ena hälften av Totalförsvaret:  https://www.youtube.com/watch?v=IUge7lk-pPg

Denna och den civila sidan berättar vi gärna mer om när du vill och kan. 

Du behövs, och hos oss i Svenska Lottakåren får du utbildning och träning så att du känner dig säker och trygg att bidra med din insats. Vi uppdaterar ständigt vår utbildningssida, så håll dig informerad om vilka utbildningar/föreläsningar som läggs upp genom att besöka sidan här med jämna mellanrum.

Vill du också göra en insats för vårt samhälle, för Sverige? Vill du göra något meningsfullt och kanske något du aldrig gjort innan eller utveckla det du redan brinner för? Vill du kanske bara träffa en massa härliga kvinnor i alla åldrar och umgås, samtidigt som du lyssnar på föredrag eller aktiverar dig med något? Oavsett anledning, så vill vi se dig som en del i vår gemenskap.

Genom ett medlemsskap stöttar du arbetet att försvara vår demokrati. Välkommen som medlem, gå med här.

Vår kårlokal ligger centralt i Göteborg. Här träffas medlemmar för olika aktiviteter och utbildningar. Gäst anmäler sitt intresse till styrelsen och är välkommen i sällskap av annan medlem. Allt deltagande ska vara anmält om inte informationen vid aktiviteten säger annat. Du hittar de inplanerade aktiviteterna här och andra fylls på löpande. Hör av dig till vår kårmail om du är intresserad.

Vill du veta mer? Skicka ett mail till: goteborg[at]svenskalottakaren.se 

Välkommen till Göteborgs lottakår

 

Årsavgift 350 kr

Kontaktinformation

Besöksadress

Föreningsgatan 10 bv

Funktionärer

 • Sally Silfveroxel

 • Ingegerd Hermond

 • Kajsa Eriksson

 • Linn Eriksen

 • Viveca Svensson

 • Mariam Ismail Daoud

 • Marlene Rönnqvist

 • Helena Sanchez

 • Giselle Blakesley

 • Britt Tornberg

 • Anna Liljenberg