Utbildningar | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Utbildningar

Svenska Lottakåren har ett brett utbildningsutbud som ger dig personlig utveckling och att på olika sätt kunna bidra till att stärka både krisberedskap och det militära försvaret. Dessutom erbjuder vi utvecklande ledarskapsutbildningar. Välj vad du är intresserad av.

Jag vill:

För dig som har en instruktörsutbildning, välkommen att ansöka som instruktör/handledare till våra utbildningar.

Fördjupat ledarskap

Fördjupa dina ledarskapskunskaper genom att utforska samspelet mellan det inre och yttre ledarskapet.

Vidareutbilda mig i avtal

Ledarskap idag 15-17 år

Utbildningen ger dig som är ung verktyg för att stärka dig i ditt ledarskap.

Utbildning för unga

Handledarkonferens - Ledarskap idag

Vidareutveckling för dig som är handledare för Ledarskap idag.

Utveckla andra

Vinterutbildning fältkock

Under vinterkursen får du som fältkock kunskap och förståelse för förplägnadstjänsten under vinterförhållanden.

Vidareutbilda mig i avtal

Instruktörskonferens

För dig som är instruktör för militär utbildning.

Utveckla andra

Vägledande samtal

Utbildning för dig som instruktör för att skapa högre medvetenhet kring ditt eget dagliga ledarskap.

Utveckla andra

Konferens för kårchefer

Konferenser där vi planerar arbetet framåt för att nå organisationens mål.

Utveckla andra

Ledarskapskonferens

Få en djupare kunskap om betydelsen av värderingar för ett starkt utvecklande ledarskap i rollen som instruktör.

Utveckla andra

När det oväntade händer

Hur förberedd är du på en kris i ditt närområde? Och vad skapar otrygghet där du bor?

Personlig utveckling

Konferens - Stabspoolen

Årlig konferens för dig som har tecknat överenskommelse för Stabspoolen.

Vidareutbilda mig i avtal

GB fältkock

Som gruppbefäl leder du arbetet i kokgruppen. Du är chef för fyra fältkockar och ansvarar för att mat levereras i rätt tid och på rätt plats.

Vidareutbilda mig i avtal

GB Stab- och sambandsgruppchef

Som gruppbefäl leder du arbetet i stabsgruppen eller stabs-/sambandsgruppen.

Vidareutbilda mig i avtal

Specialkost

Vidareutbildning för dig som är fältkock.

Vidareutbilda mig i avtal

IK T - Fältkock

Tillämpningsskede för blivande fältkocksinstruktörer.

Utveckla andra

IK T - Stabsassistent

Tillämpningsskede för blivande stabsinstruktörer.

Utveckla andra

Handledarkonferens - Sköt dig själv

Utbildning av nya handledare och vidareutveckling för dig som redan är handledar. i Sköt dig själv och När det oväntade händer.

Utveckla andra

Grundläggande ledarskap

Grundläggande ledarskap är till för dig som har ett civilt avtal där du leder andra.

Vidareutbilda mig i avtal

Grundkurs befälsföring för gruppbefäl

Utbildningen ger dig grunderna i truppföring. I utbildningen ingår bland annat att reflektera över egen och andras befälsföring.

Vidareutbilda mig i avtal

Mpower

Utbildningsprogram i tre steg för unga som vill arbeta för att skapa ett tryggare samhälle.

Utbildning för unga

Uppföljning av mål

Webbmöten för funktionärer för att följa upp de mål för lottakårerna som sattes vid riksstämman.

Utveckla andra

Info- och utbildningskonferens

För lottakårens informations/rekryterings- och utbildningsansvariga.

Utveckla andra

Demokrati och mänskliga rättigheter

Lär dig mer om fred, demokrati, trygghet och mänskliga rättigheter kopplat till Svenska Lottakårens verksamhet.

Personlig utveckling

Unga kvinnor i ledning

För dig som är intresserad av en ledande befattning i din organisation, på din arbetsplats eller i styrelserummet.

Utbildning för unga

Rookie

Rookieutbildningen ger dig en inblick i vad livet i det militära går ut på.

Utbildning för unga

Tjejlägret "Trotsa motståndet"

Trotsa motståndet – du kan mer än du tror! Tjejlägret är platsen där du får chansen att utmana dig själv och andra.

Utbildning för unga

Tjejhelg

Mötesplats är för dig som vill vara med och utveckla dig själv och Lottakårens verksamhet för unga lottor.

Utbildning för unga

Unga eldsjälar

Demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara. Lär dig varför och hur du kan sprida kunskapen vidare.

Utbildning för unga

Ledarskap idag

En första inblick i vad ledarskap är. Du får en grundläggande förståelse för hur du kan arbeta vidare med ditt eget ledarskap grundat i motivation och inspiration.

Personlig utveckling

Stabsassistent

Jobbet som stabsassistent innebär att du är spindeln i nätet för all information som går ut från och kommer in till staben.

Göra en insats för militära försvaret

Sköt dig själv

Kostnadsfri utbildning där målet är att du ska kunna klara dig själv, när krisen i samhället väl är ett faktum. Med enkla medel kan du klara dig riktigt bra, riktigt länge och hjälpa andra.

Personlig utveckling

Utvecklande ledarskap

Utvecklande ledarskap kännetecknas av att ledaren uppträder som föredöme och lyfter upp frågor om moral och etik samt agerar utifrån en synliggjord värdegrund.

Vidareutbilda mig i avtal

Fältkock

Du jobbar i ett team på fem personer som tillsammans ser till att servera näringsriktig mat till uppemot 350 personer samtidigt – fyra gånger om dagen.

Göra en insats för militära försvaret

Stabsassistent i Stabspoolen

Bli en kvalificerad förstärkningsresurs för myndigheter, landsting och kommuner som behöver stabsstöd vid en samhällsstörning.

Göra en insats för samhällets krisberedskap

Underrättelseassistent

Jobbet som underrättelseassistent innebär att stötta underrättelseofficerarna i arbetet med att samla in och sammanställa information.

Göra en insats för militära försvaret

Instruktörskurs Grunder

Som instruktör stimulerar du andra till lärande vilket också ger dig nya insikter och kunskaper. Det egna lärandet är i fokus och vikten av kontinuerlig vidareutbildning betonas.

Utveckla andra