Stabsassistent civil

Bli en kvalificerad förstärkningsresurs för nationella myndigheter, länsstyrelser och kommuner som behöver stabsstöd vid en samhällsstörning eller höjd beredskap.

När samhällets utsätts för påfrestningar under lång tid, oavsett en fredstida kris eller höjd beredskap, behöver de civila myndigheterna extra stöd för att klara av arbetet. Som stabsassistent strukturerar du informationen som kommer in och lämnar staben så att rätt person har tillgång till rätt information i rätt tid.

Under utbildningen får du bland annat lära dig stabsmetodik, att upprätta stab och föra logg, men också vilka lagrum som gäller för hantering av informationen. Efter utbildningen kan du fungera som en förstärkningsresurs i en stab i händelse av kris i samhället. För att kunna bli stabsassistent behöver du säkerställa att du inte är krigsplacerad i ditt ordinarie arbete.

 • Utbildningen genomförs i två delar där du först genomför en distansutbildning på ca 10 h och därefter fem dagar på kursplats.
 • Under utbildningen, inklusive distansutbildningen, genomförs examinationer vid olika tillfällen för att du ska bli godkänd.
 • Du behöver tillgång till dator med internetuppkoppling och en e-postadress för att genomföra kursens distansmoment. Du behöver inte tillgång till några särskilda program. Under utbildning på kursplats behövs inte dator.
 • För att kunna genomföra distansmomentet kommer du att få ett inloggning till Svenska Lottakårens lärplattform. Du kommer logga in med e-post adress och den plockas från din profil på svenskalottakaren.se.
 • Om du har hängt med i samhällsbevakningen och har grundläggande kunskaper från grundskolans samhällskunskap kommer distansmomentet att vara lättare.

Som stabsassistent stöttar du arbetet i staben med administrativa funktioner, föra protokoll, arbeta i krislednings- och informationssystem, föra loggbok och annan dokumentation.

Som person är du serviceinriktad, noggrann, stresstålig, flexibel, bra på att kommunicera med olika slags människor och har vana av att använda de vanligaste Office-programmen.

Olika inriktningar

Vi rekryterar i första hand till avtal direkt med en civil aktör (myndighet/länsstyrelse/region/kommun) för att fylla totalförsvarets behov. Under 2023-2024 är fokus på att rekrytera till direktavtal med civila aktörer och därför sker ingen rekrytering till Stabspoolen. De inriktningar som är möjliga att söka ser du via knapparna Sök befattning.. nedan.

Avtal med myndighet/länsstyrelse/kommun

Ett avtal med en civil aktör innebär att du är krigsplacerad i aktörens kris-/krigsorganisation. Aktören ansvarar för att du får öva och delta vid insatser i den mån din arbetsgivare tillåter. Du blir inkallad att tjänstgöra i händelse av kris eller krig.

Stabspoolen (ej under 2023-2024)

Under 2023-2024 är fokus på att rekrytera till direktavtal med civila aktörer och därför sker ingen rekrytering till Stabspoolen. Stabspoolen är en kvalificerad förstärkningsresurs med utbildad och övad personal som civila myndigheter (t ex Jordbruksverket) och länsstyrelser kan avropa personal från vid en samhällsstörning. Efter att du är godkänd på grundkursen skriver du en överenskommelse med Svenska Lottakåren. Även din arbetsgivare ska skriva på överenskommelsen. Som stabsassistent i Stabspoolen kommer du att bli erbjuden möjlighet till övning och insats när sådana erbjuds och du förväntas i den mån din arbetsgivare tillåter det delta. Du deltar i Stabspoolskonferensen minst vartannat år för att hålla dina kunskaper uppdaterade.

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år och vara svensk medborgare.

Utbildningsgång

 1. Sök befattning och gör en Utbildningsplan.
 2. Befattningsutbildning Gk Stabsassistent civil. 10 h distans och fem dagar på kursplats.
 3. Vid godkänd befattningsutbildning tecknar du avtal eller överenskommelse beroende på inriktning.
 4. Därefter genomför du även utbildningarna Ledarskap – min roll som stabsmedlem och Samverkan och ledning som del i att stärka dig i din roll som stabsassistent.
 5. Ytterligare vidareutbildning du har tillgång till: Krisberedskap - grunder och Rakel samt IT-säkerhet (genomförs av FRO). Du som tecknar direktavtal med en myndighet kan även söka och Krisberedskap - fördjupning mot stab (genomförs av Försvarsutbildarna och du söker utbildningen via deras sida).
 6. Du som har en överenskommelse med Stabspoolen deltar i årlig konferens minst vartannat år för att bibehålla kunskaper.
 7. Efter att du deltagit i ett antal övningar eller insatser finns möjlighet att vidareutbilda dig till instruktör. 

Har du redan ett civilt avtal och behöver bygga på med stabskunskap?

Då ska du söka direkt till grundutbildningen Gk stabsassistent civil.

Kurser som ingår för att bli stabsassistent i civil myndighet

De här utbildningarna ingår i din befattningsutbildning till stabsassistent i civil myndighet. Här kan du se vilka datum kurserna genomförs.

Utbildning Kursbeskrivning Kommande tillfällen
Gk stabsassistent civil Grundläggande utbildning för dig som har ett civilt avtal som innebär stöd till en stab i en kommun, länsstyrelse eller nationell myndighet. 7
Ledarskap – min roll som stabsmedlem Ledarskap – min roll som stabsmedlem är till för dig som har ett civilt avtal där du är en del i en stab. 2
Samverkan och ledning Vidareutbildning för dig som har ett civilt avtal eller överenskommelse. 3
Rakel Utbildning i radiokommunikationssystemet Rakel för dig som är stabsassistent med civil inriktning. Inga kommande