Rakel | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Rakel

Rakel är ett digitalt radiokommunikationssystem för trygg och säker kommunikation mellan medarbetare inom samhällsviktig verksamhet.

Rakel används bland annat av polis, räddningstjänst, sjukvård och försvarsmakt men också av ett stort antal andra myndigheter, energibolag, kollektivtrafikmyndigheter och verksamheter som exempelvis hanterar farliga ämnen. Alla landets länsstyrelser, kommuner och regioner är anslutna till Rakel.

Rakel står för RadioKommunikation för Effektiv Ledning.

Efter utbildningen kommer du att på ett säkert sätt kunna använda en rakelmobil i Rakelnätet med dess grundläggande funktioner.

Sök utbildning
 

2021-09-18 - 2021-09-19
Användare Rakel 2127609
Kursplats: Falsterbo kursgård
Ansökning sker här: https://fro.se/krisberedskapskurser?eventId=392&controller=event&task=in...

2021-10-30 - 2021-10-31
Användare Rakel 2127615
Kursplats: Hotell Stinsen, Hallsberg
Ansökning sker här: https://fro.se/krisberedskapskurser?eventId=393&controller=event&task=in...

Ansök Utbildningstyp

Göra en insats för samhällets krisberedskap

Vem kan söka

Har civilt avtal/överenskommelse, Medlem i frivillig försvarsorganisation

Kommande kurser

Inga kurstillfällen finns för tillfället utlagda.