Rakel

Rakel är ett digitalt radiokommunikationssystem för trygg och säker kommunikation mellan medarbetare inom samhällsviktig verksamhet.

Rakel används bland annat av polis, räddningstjänst, sjukvård och försvarsmakt men också av ett stort antal andra myndigheter, energibolag, kollektivtrafikmyndigheter och verksamheter som exempelvis hanterar farliga ämnen. Alla landets länsstyrelser, kommuner och regioner är anslutna till Rakel.

Rakel står för RadioKommunikation för Effektiv Ledning.

Efter utbildningen kommer du att på ett säkert sätt kunna använda en rakelmobil i Rakelnätet med dess grundläggande funktioner.

Sök utbildning

Än finns inga datum för 2023.

Kommande kurstillfällen

Inga kurstillfällen finns för tillfället utlagda.