Gk stabsassistent civil

Grundläggande utbildning för dig som har ett civilt avtal som innebär stöd till en stab i en kommun, länsstyrelse eller nationell myndighet och behöver bygga på med stabskunskap.

Under utbildningen får du bland annat lära dig stabsmetodik, att upprätta stab och föra logg. Efter utbildningen kan du fungera som en förstärkningsresurs i en stab.

  • Utbildningen genomförs i två delar där du först genomför en distansutbildning på ca 10 h och därefter fem dagar på kursplats.
  • Under utbildningen, inklusive distansutbildningen, genomförs examinationer vid olika tillfällen för att du ska bli godkänd.
  • Du behöver tillgång till dator med internetuppkoppling och en e-postadress för att genomföra kursens distansmoment. Du behöver inte tillgång till några särskilda program. Under utbildning på kursplats behövs inte dator.
  • För att kunna genomföra distansmomentet kommer du att få ett inloggning till Försvarsmaktens lärplattform. Du kommer logga in med e-post adress och den plockas från din profil på svenskalottakaren.se. Den e-post adressen bör vara en som du inte riskerar att byta ut då du kommer använda lärplattformen som en del av att hålla dig ajour som medlem i Stabspoolen.
  • Om du har hängt med i samhällsbevakningen och har grundläggande kunskaper från grundskolans samhällskunskap kommer distansmomentet att vara lättare.

Ännu inget avtal? Då ska du göra en utbildningsplan

Du som ännu inte har ett avtal ska söka befattningen som stabsassistent i Stabspoolen.

Kommande kurstillfällen

Utbildning Plats Datum Sök senast
Gk stabsassistent civil - FULLBOKAD! Gotland -
Utbildningen är i dagsläget fullbokad - det finns endast reservplatser kvar. Utbildningen erbjuds i första hand till de frivilliga som ska utbildas mot direktavtal med myndigheter/länsstyrelser på Gotland och i Skåne. / Ett digitalt uppstartsmöte genomförs den 16 januari. / Distansutbildningen genomförs mellan 16 januari - 12 februari.
Ansökningsdatum passerat
Utbildning Plats Datum Sök senast
Gk stabsassistent civil Höllviken -
Utbildningen är i dagsläget fullbokad - det finns endast reservplatser kvar. Utbildningen erbjuds i första hand till de frivilliga som ska utbildas mot direktavtal med myndigheter/länsstyrelser i Skåne samt blivande stabsassistenter inom Civo Väst. Ett digitalt uppstartsmöte genomförs den 20 februari. Distansutbildningen genomförs mellan 20 februari – 19 mars.
Utbildning Plats Datum Sök senast
Gk stabsassistent civil Umeå -
Utbildningen är i dagsläget fullbokad - det finns endast reservplatser kvar. Ett digitalt uppstartsmöte genomförs den 22 maj. Distansutbildningen genomförs mellan 22 maj – 18 juni.
Utbildning Plats Datum Sök senast
Gk stabsassistent civil Älvkarleö herrgård -
Utbildningen är i dagsläget fullbokad - det finns endast reservplatser kvar. Ett digitalt uppstartsmöte genomförs den 22 augusti. Distansutbildningen genomförs mellan 22 augusti – 17 september.

Sök befattning

Bli stabsassistent i civil myndighet

Du som ännu inte har ett avtal behöver göra en utbildningsplan. Du ska söka befattningen som stabsassistent och därefter göra en utbildningsplan, det får du hjälp av från din lottakår. Om du tillhör annan frivillig försvarsorganisation hjälper vi dig men din organisation behöver styrka att du är medlem.

Bli stabsassistent civil
Kvinna som är civil stabsassistent

Vidareutbildning för civila stabsassistenter

När du är färdigutbildad stabsassistent och har ditt avtal eller din överenskommelse kan du fortsätta utveckla dig.

Utbildning Kursbeskrivning Kommande tillfällen
Ledarskap – min roll som stabsmedlem Ledarskap – min roll som stabsmedlem är till för dig som har ett civilt avtal där du är en del i en stab. 4
Samverkan och ledning Vidareutbildning för dig som har ett civilt avtal eller överenskommelse. 3
Rakel Utbildning i radiokommunikationssystemet Rakel för dig som är stabsassistent med civil inriktning. Inga kommande
Utbildarens roll civila befattningar Den här utbildningen vänder sig till dig som funderar på att bli instruktör på någon av våra civila befattningar. Inga kommande
Instruktör grunder - civila befattningar Grundutbildning för att bli instruktör på civila befattningar. 4