""

Instruktör grunder - civila befattningar

Instruktörens främsta uppgift är att stimulera andra till lärande vilket även ger dig nya insikter och kunskaper. Som instruktör stärker du andra som tar sitt första steg mot ett avtal med civil myndighet eller en överenskommelse i Stabspoolen.

Under utbildningen utvecklar du förmåga att kunna planera och genomföra utbildningspass, ditt eget självledarskap samt ge fedback till dina kollegor och utvärdera din egen insats.

Instruktörsutbildningen består av två delar:

 • Instruktör grunder del 1
  • Steg 1a - fokus på rollen som instruktör, ditt självledarskap och att förbereda, genomföra och utvärdera ett utbildningspass. Distansutbildning ca 16h samt tre dagar gemensam kursträff.
  • Steg 1b - kartläggning med verktyget TotalSDI (Strength Deployment Inventory). Frågeformulär och workshop för att upptäcka egenskaper och potential i sättet att relatera till andra människor. Genomförs digitalt.
 • Instruktör grunder del 2
  • Steg 2 - praktiskt genomförande med handledning på den utbildning du utbildar dig mot.

För att kunna söka ska du ha relevant utbildning och erfarenhet från det område du vill bli instruktör i. Utbildningen är öppen för dig som är medlem i, eller blir medlem i, en frivillig försvarsorganisation. Självklart kan både kvinnor och män söka.

För våra civila befattningar söker vi instruktörer till:

 • Gk stabsassistent civil
  Du behöver ha relevant erfarenhet av att arbeta i stabsmiljö. Du har genomfört kurserna Ledarskap - min roll som stabsmedlem samt Samverkan och ledning.
 • Registratorsassistent
  Du behöver ha erfarenhet av att arbeta med registrering och/eller arkivering på en myndighet.
 • Ledarskap
  Du har lång erfarenhet av att leda andra och har kunskap om grupputveckling eller utbildar i ledarskap
 • Storkökskock (under uppbyggnad)
  Du behöver ha erfarenhet av att arbeta i storkök.
 • Underrättelseassistent (under uppbyggnad)
  Du behöver ha erfarenhet av att arbeta i stabsmiljö med att inhämta, analysera och presentera information.

Förkunskapskrav

Du har blivit bedömd som lämplig att bli instruktör.

Kommande kurstillfällen

Utbildning Plats Datum Sök senast
Instruktör grunder del 2 civil stab Umeå -
Ansökningsdatum passerat
Utbildning Plats Datum Sök senast
Instruktör grunder del 2 civil stab Älvkarleö -
Ansökningsdatum passerat
Utbildning Plats Datum Sök senast
Instruktör grunder del 1 civil stab Älvkarleö -
Ansökningsdatum passerat