""

Utbilda andra i civila befattningar

Att utbilda andra är ett uppdrag där du bidrar med din kompetens och engagemang för att utbilda nya förmågor som ska göra en insats i samhällets krisberedskap och totalförsvaret. Som instruktör får du möjlighet att fortsätta utvecklas samtidigt som du stärker andra.

På uppdrag av MSB utbildar Svenska Lottakåren frivillig som blir ett stöd för civila myndigheter i deras kris - och krigsorganisationer. En viktig del i utbildningen är att vi har egna instruktörer som kan genomföra utbildningen av frivilliga.

För att bli instruktör behöver du ha relevanta förkunskaper i den befattning du vill bli instruktör för. Utbildningen är öppen för dig som är medlem i, eller blir, en frivillig försvarsorganisation. Självklart kan både kvinnor och män söka.

För våra civila befattningar söker vi instruktörer till:

 • Gk stabsassistent civil
  Du behöver ha relevant erfarenhet av att arbeta i stabsmiljö.
 • Registratorsassistent
  Du behöver ha erfarenhet av att arbeta med registrering och/eller arkivering på en myndighet.
 • Ledarskap
  Du har lång erfarenhet av att leda andra och har kunskap om grupputveckling eller utbildar i ledarskap
 • Storkökskock (under uppbyggnad)
  Du behöver ha erfarenhet av att arbeta i storkök eller utbildar på restaurangskola.
 • Underrättelseassistent (under uppbyggnad)
  Du behöver ha erfarenhet av att arbeta i stabsmiljö med att inhämta, analysera och presentera information

Utbildningsgång

För att du ska få bästa möjliga grund att stå på som instruktör utbildar du dig i flera steg. Har du relevant kompetens och erfarenhet kan du validera ett eller flera steg.

 1. Utbildarens roll civila befattningar
  Du får kunskap om instruktörens roll och ansvar och blir godkänd som lämplig att fortsätta utbildning. 
 2. Instruktör grunder del 1 - civila befattningar
  Fokus på rollen som instruktör, ditt självledarskap och att förbereda, genomföra och utvärdera ett utbildningspass.
 3. Instruktör grunder del 2 - civila befattningar
  Praktiskt genomförande med handledning på den utbildning du utbildar dig mot.
Utbildning Kursbeskrivning Kommande tillfällen
Utbildarens roll civila befattningar Den här utbildningen vänder sig till dig som funderar på att bli instruktör på någon av våra civila befattningar. Inga kommande
Instruktör grunder - civila befattningar Grundutbildning för att bli instruktör på civila befattningar. 2

Vägar till tjänstgöring

Det finns fler sätt att delta som instruktör eller stödresurs på en utbildning.

Öva som instruktörsbiträde

Ett sätt att öva i rollen som instruktör är att delta på en utbildning som instruktörsbiträde. Då genomför du något pass tillsammans med erfarna instruktörer för att öva. Du har elevförmåner eftersom du är under utbildning.

Adjutant

Kursadjutanten är Svenska Lottakåren representant på kursplatsen och elevernas kontaktperson. I rollen ligger bland annat att vara ansvarig för kursadministrationen före, under och efter kursen men även säkerställa att allt praktiskt fungerar så som ankomst/avresa, förtäring/mat, fika, tillbud, boende mm. I det civila skulle rollen troligen kallas event co-ordinator, innebärande att säkerställa så att allt flyter på för elever, lärare och kurschef. Kursadjutanten arbetar i nära samarbete med kurschef. Vad som ingår i rollen och hur man löser uppgifterna kan skilja sig något beroende på kursplats.

Passar dig som har ordning och reda och gillar att möta personer. Du behöver inte ha fackkunskap i utbildningens ämne. Du har instruktörsarvode.

Kursassistent

Du följer med under en utbildning och ser hur utbildningen genomförs i all steg; förberedelser, genomförande och efterarbete. Du är ett stöd för instruktörslaget med administrativa uppgifter och jobbar bredvid adjutanten. Du har instruktörsarvode.

Utbildningar civila befattningar

Läs mer om de utbildningar du kan bli instruktör för.