""

Stabsassistent i Försvarsmakten

Befattningen som stabsassistent innebär att du är navet för all information som går ut från och kommer in till staben. Du hanterar denna information i enlighet med fastställda rutiner, lagar och bestämmelser.

Du hanterar även olika tekniska system, allt från radio till krypto. Du stöttar stabens officerare genom att sammanställa information och presentera den på ett överskådligt sätt.

Som stabsassistent behöver du kunna samarbeta med andra under stor tidspress med bibehållet lugn, fokus och noggrannhet. Du är serviceinriktad och kommunikativ. Du är intresserad av att förena krävande teori med praktisk verksamhet och har lätt för att framställa information i tal såväl som skrift.

Du är en resurs i händelse av ofred

Ett avtal med Försvarsmakten innebär att du blir krigsplacerad. Du förbinder dig att öva ett antal dygn per år och delta i insatser vid behov. I händelse av höjd beredskap rycker du in för tjänstgöring.

Ditt avtal är i fredstid ett åtagande vid sidan av ditt ordinare jobb eller studier. 

Befattningar i olika delar av Försvarsmakten

Svenska Lottakåren rekryterar och utbildar stabsassistenter till olika delar av Försvarsmakten och kraven skiljer sig åt något mellan de olika placeringarna. Det handlar till exempel om antal övningsdygn per år och vilken ålder du måste vara när du är klar med din grundutbildning. Läs mer om de olika inriktningarna nedan.

De olika inriktningarna är kopplade till olika nivåer i Försvarsmakten. Oavsett vilken inriktning är din grunduppgift som stabsassistent densamma - serva staben och ha koll på informationen som går in i och ut ur staben samt ha stor säkerhetsmedvetenhet. 

Det är meriterande om du har börjat din tjänstgöring på kompani eller bataljon (lägre stab) innan du eventuellt söker dig vidare till en militärregion eller försvarsgrensstab (högre stab).

Du är soldat

Som del av ett av Försvarsmaktens förband är du först och främst soldat. Det innebär att du bär uniform och utbildas på att hantera vapen. 

Krav på dig

Du är minst 18 år och svenska medborgare. Du är medlem i, eller blir medlem i, en frivillig försvarsorganisation.

Det kan finnas specifika krav på dig beroende på vilken del av Försvarsmakten du utbildar dig mot. Generellt gäller att du ska klara av att lösa din uppgift under en påfrestelse som krig ändå är. Du måste därför vara i god fysisk form så att du klarar av att stå och gå och bära din egen packning.  Under ett krig kommer det inte gå att garantera viss kost eller tillgång till vissa mediciner.

Läs hälsopolicyn

Generell utbildningsgång

Din resa mot ett avtal kan se lite olika ut beroende på vilken inriktning du utbildar dig mot men generellt så ser den ut så här.

  1. Skriv utbildningsplan med din lottakår (eller den frivilliga försvarsorganisation du är medlem i)
  2. Genomför säkerhetsprövningssamtal (inklusive registerkontroll) med det förband som du ska krigsplaceras i.
  3. Två veckor soldatutbildning (GU-F) antingen hos Försvarsutbildarna eller Flygvapenfrivilliga (FVRF)
  4. Två veckor befattningsutbildning till stabsassistent hos Svenska Lottakåren.

Olika inriktningar

Just nu rekryterar vi till följande delar av Försvarsmakten.

Hemvärnet

Geografiskt område: Hela landet. Du placeras på kompani eller bataljon. 

Övningsdygn per år kompani: 5 och 9 dygn
Övningsdygn per år bataljon: 8 dygn

Du kan påbörja din utbildning när du fyllt 18 år och den ska vara slutförd före du fyller 61 år.

Befattningstubildning: Gk stabsassistent lägre stab

Flygvapnet - flygbaskompani

Geografiskt område: Blekinge, Skaraborg, Östergötland, Södermanland, Uppland Västerbotten och Norrbotten.

Övningsdygn: 8 dygn

Du kan påbörja din utbildning när du fyllt 18 år och den ska vara slutförd före du fyller 51 år.

Befattningstubildning: Gk stabsassistent lägre stab

FMTIS

Geografiskt område: Mälardalen
Du tjänstgör i en sambandscentral dit alla handlingar som passerar staben, som kommer in eller ska skickas ut, kommer och ska hanteras. Här finns också Försvarsmaktens växel. 

Övningsdygn: 8 dygn

Du kan påbörja din utbildning när du fyllt 18 år och den ska vara slutförd före du fyller 58 år.

Befattningstubildning: Gk stabsassistent högre stab

Militärregional stab

Geografiskt område: Staberna finns en per militärregion. Önskvärt att du har erfarenhet från några år på kompani/bataljon.

Övningsdygn per år: 9 dygn

Du kan påbörja din utbildning när du fyllt 18 år och den ska vara slutförd före du fyller 61 år.

Befattningstubildning: Gk stabsassistent högre stab

Flygvapnet - flygstab och Stril

Geografiskt område: Mälardalen
Placering på flygstab eller Stril.
Flygstaben ansvarar för hela vapenslagets verksamhet i hela landet. 
Stril arbetar i ett bergrum och leder det minutoperativa insatserna. 

Övningsdygn: 8 dygn

Du kan påbörja din utbildning när du fyllt 18 år och den ska vara slutförd före du fyller 57 år.

Befattningstubildning: Gk stabsassistent högre stab

Högkvarteret

Geografiskt område: Mälardalen
Jobbar nära officerarna i stabens olika sektioner, till exempel logistik, personalfrågor, det minutoperativa arbetet. Önskvärt att du har erfarenhet från några år på kompani/bataljon.

Övningsdygn: 11 dygn

Du kan påbörja din utbildning när du fyllt 18 år och den ska vara slutförd före du fyller 58 år.

Befattningstubildning: Gk stabsassistent högre stab

Anmäl ditt intresse för att bli stabsassistent

Gör din ansökan för den inriktning du är intresserad av. Säkerställ att du uppfyller de krav som ställs på till exempel ålder och geografiskt område.

Vidareutbildning

Efter din befattningsutbildning kan du vidareutveckla dig genom olika ledarskapsutbildningar. 

Om behov finns på ditt förband kan du även vidareutbilda dig till gruppbefäl och då leda en stabsgrupp och dess arbete. 

Självklart kan du även utbilda dig till instruktör för att utbilda nya stabsassistenter. 

Utbildning Kursbeskrivning Kommande tillfällen
RU för stabsassistenter FM Repetitionsutbildning (RU) för dig som har ett avtal som stabsassistent i Försvarsmakten.

Antagning sker löpande

IK P - Stabsassistent Tillämpningsskede för blivande stabsinstruktörer. 2