""

Stabsassistent i Hemvärnet

Som stabsassistent i Hemvärnet är du en resurs i en av de 40 hemvärnsbataljoner som finns. Du är placerad på en kompani- eller bataljonsstab.

Jobbet som stabsassistent innebär att du är spindeln i nätet för all information som går ut från och kommer in till staben. Du säkerställer att alla meddelanden kan spåras genom att föra verksamhetsjournal.

Du har även kunskap att kunna hantera sambandsmedlen vid behov, allt från radio till krypto. Du stöttar stabens officerare med underlag och att hålla lägeskartan uppdaterad. Som person är du serviceinriktad, noggrann och bra på att kommunicera med olika slags människor. Du bör kunna uttrycka dig på svenska i både tal och skrift samt ha vana att arbeta med olika datorsystem. 

Som stabsassistent i Hemvärnet placeras du antingen vid en kompanistab, med ett avtal på 5 eller 9 dygn, eller en bataljonsstab, med ett avtal på 7 dygn. Efter genomförd utbildning övar du varje år för att bibehålla din kunskap. Du är nära händelsernas centrum och staben är placerad i tält eller inomhus i till exempel en skola eller bygdegård. Du hanterar information som är huvudsakligen i realtid över radio med kryptering. Du är i grunden soldat och ska kunna hjälpa till att skydda stabsplatsen.

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år och vara svensk medborgare. Du fyller 61 senast det år du är färdig med din befattningsutbildning.

Medlem i en frivillig försvarsorganisation.

Behärska svenska i tal och skrift.

Van att arbeta i datamiljöer (ordbehandlare, internet, mejl).

Du behöver vara fullt frisk, ej ha insulinbehandlad diabetes eller några allergier. Du får inte vara sjukskriven eller sjukpensionär. Läs mer i vår hälsopolicy.

Utbildningsgång

  1. Sök befattning Stabsassistent i Hemvärnet.
  2. Skriv utbildningsplan och utbildningsavtal med din kår. Det här steget behöver påbörjas sex månader innan startdatum på din planerade GU-F. 
  3. GU-F (Grundläggande utbildning för frivilliga), 2 veckor + distansutbildning innan. Om du genomfört värnplikt, GMU eller motsvarande sedan tidigare behöver du inte genomföra GU-F. Efter din GU-F blir du krigsplacerad i mobiliseringsreserven.
  4. Befattningsutbildning stabsassistent, 2 veckor + 8h distansutbildning innan.
  5. Skriver tjänstgöringsavtal.

Har du redan ett avtal och ska omskola dig till stabsassistent i Hemvärnet?

Du som ska byta befattning och bli stabsassistent behöver omskola dig genom att gå Gk stabsassistent lägre stab.

För att söka Gk stabsassistent lägre stab, gör så här:

  1. Ladd ner kursansökan och skriv ut den.
  2. Fyll i kursansökan. (datum för kurstillfällen hittar du här).
  3. Din chef på ditt förband måste tillstyrka din ansökan. Chefen skriver under din kursansökan vid punkt 9.
  4. Skicka kursansökan i ett brev till Svenska Lottakårens kansli, adress hittar du i sidfoten på webbsidan.

När kursansökan kommer till kansliet kommer vi att skapa en profil för dig på Svenska Lottakårens webbsida för att kunna administrera din ansökan och anta dig till kurs. 

Tänk på att kursansökan behöver vara kansliet tillhanda senast minst en vecka innan sista ansökningsdagen för kurstillfället.

Kursanmälan frivilligutbildning för avtalspersonal

Ladda ner (31.44 KB)

Kurser som ingår för att bli stabsassistent i Hemvärnet

De här utbildningarna ingår i din befattningsutbildning till stabsassistent i Hemvärnet. Här kan du se vilka datum kurserna genomförs.

Utbildning Kursbeskrivning Kommande tillfällen
GU-F via Försvarsutbildarna GU-F (grundutbildning för frivilliga) är första steget för dig som vill utbilda dig till specialist i Försvarsmakten.

Genomförs av Försvarsutbildarna

Gk stabsassistent lägre stab Befattningsutbildning till stabsassistent för dig som ska placeras i Hemvärnet eller på ett flygbaskompani. 4

Vidareutbildning för stabsassistenter i Hemvärnet

När du är färdigutbildad stabsassistent och har ditt tjänstgöringsavtal med Hemvärnet kan du fortsätta utveckla dig.

Utbildning Kursbeskrivning Kommande tillfällen
Stabs- och sambandsgruppchef i Hemvärnet Som gruppbefäl leder du arbetet i stabsgruppen eller stabs-/sambandsgruppen. 1
IK P - Stabsassistent Tillämpningsskede för blivande stabsinstruktörer. 3
RU för stabsassistenter FM Repetitionsutbildning (RU) för dig som har ett avtal som stabsassistent i Försvarsmakten.

Antagning sker löpande